Naši nejlepší

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Zpráva Revizní komise o činnosti od minulého Sjezdu

Zdroj:
Datum: 21.09.2021
Následující dokument je možné stáhnout ve formátu PDF.

Formát PDF je standard umožňující elektronickou distribuci dokumentů tak, aby byl zachován původní vzhled dokumentu a aby dokument mohl být snadno znovu vytištěn v původním tvaru.

Formát PDF je možné otevřít programem Adobe Acrobat Reader, který je volně ke stažení na stránkách společnosti Adobe.

Formát PDF volíme pro dokumenty, které jsou složitě vzhledově formátované a u nichž považujeme za důležité zachovat jejich původní formátování a možnost snadného vytisknutí.


Stáhnout dokument ve formátu PDF

210921-12.sjezd_css_2021_zprava_revizni_komise.pdf
Spolupracujeme