ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Jak jsem to viděl

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 28.02.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz
V loňském roce jsem ve článku ohlédnutí se za MČR pohledem manažera mládeže hodnotil proběhlé MČR 2001. Letos chci obdobným způsobem seznámit širokou střeleckou obec novým hodnocením, navíc obohaceným některými zajímavými statistickými údaji.

Mistrovstvi ČR 2002 ve vzduchových zbraních konané v Plzni, bylo prvním otevřeným mistrovstvím v historii ČSS. Na tomto vrcholném podniku byla nabídnuta možnost startu každému, kdo se prokázal výkonem v úrovni II.VT. Účast a start závodníků na tomto otevřeném MČR nebyla nikomu z prostředků ČSS hrazena. Závodníci byli v péči buď mateřských SSK, nebo se zúčastnili na vlastní náklady. Výhodou bylo, že startovní listiny přihlášených závodníků k soutěži byly zveřejněny 3 týdny před samotnou soutěží. Závodníci mohli přicestovat pouhých pár hodin před samotným začátkem závodu. Přestože se pořadatelé obávali o účast, přihlásilo se 165 závodníků v puškových disciplínách, 122 v pistolových disciplínách a 28 závodníků disciplíny BT. Celkem startovalo 315 střelců.

Z pohledu manažera mládeže, jsem věnoval největší pozornost především kategoriím mladšího a staršího dorostu. V sobotním závodě pistolářů nastoupilo 40 střelců mladšího dorostu (do 16 let) a 34 střelců staršího dorostu (od 16 do 18 let). Celkem 74 mládežníků, což představuje plných 60% celého startovního pole. V puškových disciplínách, probíhajících v neděli, startovalo 46 mladších dorostenců a 41 starších dorostenců. Celkem 87 mládežníků představovalo 53%. V obou dnech tedy převažovali mladí závodníci. Tato čísla jsou velice povzbudivá. Zejména proto, že obávané “ekonomické kleště“ v podobě startu na vlastní náklady se na účasti téměř neprojevily. Nejmladšími závodníky byli dva střelci pistolářské skupiny ročníků 1990.

Velmi zajímavá je nabízená statistika, týkající se zbraní. V závodě VzPi se představilo 13 zbraní typu Walther, 13 zbraní Steyr, 25 zbraní Morini, 41 zbraní FWB. Nejčetněji používanou zbraní byla pistole TAU7 zastoupená v 88 případech.

U skupiny puškařů se představilo 6 zbraní typu Walther, 9 zbraní Steyr, 18 zbraní FWBP70, 62 zbraní FWB typů 600,601,602,603, a 45 zbraní Anschutz. Na palebné čáře se střílelo i se zbraněmi TAU200 v pěti případech. Pouze jednou se představila zbraň Haenel 550.
Statistika nekončí výčtem zbraní. Položíme-li si otázku které SSK měly na letošním Mistrovství ČR nejsilnější zastoupení, pak statistika u pistolářů je následující: S největším počtem 18 klubových zástupců bylo SSK50 Brno. Pak SŠ Plzeň s 15 zástupci následované SKP Rapidem Plzeň spolu s Duel Praha po 13 zástupcích. S 10 závodníky přijel SSK Horní Benešov, 9 pistolářů bylo z SSK Dukla Plzeň, 8 střelců startovalo v barvách SSK Bruntál......atd. V puškových disciplínách v účasti dominovali závodníci SKP Rapid Plzeň s 13 závodníky před SSK Dukla Plzeň s 12 střelci. Shodně po 10 závodnících měly SSK Manušice a SSK Policie Ostrava...atd.

Z hlediska zastoupení RSCM, která jsou v ČSS hlavními koordinátory sportovní činnosti v jim přilehlých a spádově svěřených okresech statistika vypadá následovně:

RSCMPistolePuškycelkem střelců
Brno251338
České Budějovice6814
Krnov262551
Manušice272148
Ostrava142539
Praha392160
Plzeň433881

Převaha RSCM Plzeň je dána přičtením rezortních representantů SKP Rapid a SSK Dukla. Navíc nejvyšší účast je dána samotným místem konání soutěže.

Nechci, aby tabulka účasti byla jednostranně chápána jako výsledek práce jednotlivých RSCM. Výsledkem jsou především získané medaile a výkonnost sportovců. Tato hodnocení přísluší státním trenérům a sportovnímu řediteli. Chci se však zamyslet spolu s Vámi nad otázkou, zda dosahovaná výkonnost letošního MČR dorosteneckých kategorií koreluje s technickým vybavením sportovců. Protože podporovaná péče mládeži v ČSS probíhá intenzivně již dva roky, dokážeme se již ohlédnout zpět a umět odpovědět, jak se tato péče odráží ve výkonnosti.
Začnu skupinou pistolářů. U starších dorostenců se v prvních deseti umístění objevily 3 zbraně TAU7. S touto zbraní Pavel Světlík z Chomutova dokonce vybojoval stříbrnou medaili. Průměr tří medailistů letos činil 365 bodů. Loňský průměr byl stejný. U starších dorostenek se mezi deseti nejlepšími objevila zbraň TAU7 pouze jedenkrát. Průměr tří nejlepších činil 354 body. Na zlatou medaili stačil výkon 356 bodů. U mladších dorostenců se v deseti nejlepších objevily zbraně TAU7 celkem šestkrát. Z toho dvakrát na medailových pozicích. Fišer z Brna a Novotný z Bruntálu. Průměr tří medailistů činil 364 body oproti loňským 368 bodům. Mladší dorostenky se zbraněmi TAU7 byly v šesti případech v první desítce. Dvě na medailových pozicích. Michaela Malášková z Chebu dokonce zvítězila výkonem 362 body. Bronz vystřílela Novotná z Plzně. Průměr medailistek činil 352 body oproti loňským 361 bodem. Z uvedeného lze konstatovat, že rezervy jsou obrovské. Hledejme je všude jen ne v technickém a materiálním zabezpečení pistolářů. Zde úzká korelace mezi kvalitou zbraně a výkony neexistuje.

U skupiny puškařů se statistice zbraní vyhnu, neboť víc než 90% závodníků střílelo špičkovými zbraněmi. V kategorii starších dorostenců tři medailisté nastříleli průměr 381 bod. Je to stejný průměr, jako na loňském MČR. U starších dorostenek medailistky nastřílely v průměru 386 bodů oproti 384 bodům v r. 2001. Mladší dorostenci prokázali výrazný nárůst průměrného výsledku na 386 bodů. Vloni medailistům postačoval průměr 379 bodů. Mladší dorostenky v letošním MČR snížily průměr tří nejlepších na 384 body z loňských 389 bodů.

Byli bychom nespravedliví, kdybychom se nezmínili o disciplíně BT. Tu jsem nechal na konec záměrně. Záměrně proto, že obecně z pohledu nárůstu výkonnosti dokázala největší vzestup. Navzdory nominačním problémům a nepochopitelného omezení účasti mladšího dorostu, skupina „Kancařů“ v disciplíně BT30+30 nastřílela průměr 545 bodů, což je oproti 522 bodům z loňského mistrovství obrovský skok. Loňský průměr dokázali nastřílet závodníci na 7-9. místě. V Mixu BT20+20 potvrdili stejný trend a vyloučili dohady o náhodě. Průměr medailistů činil 358 bodů. Vloni jim stačilo pouhých 341 bod. Pozitivní konstatování je radostné. Méně radostné je zjištění poklesu výkonnosti skupiny pistolářů.
Pořadatelé z SSK Duel Praha se zhostili Mistrovství ČR dobře. Vytvořili závodníkům dobré podmínky. Ti se v mnohých případech odvděčili výbornými výsledky. Nám pracovníkům ČSS majíce nejvíce na zřeteli budoucnost representace, snad víc, než výborné výkony nás těší účast 173 dorostenců. Znamená to, že nastolený směr podpory mládeži v ČSS je správný. Pokud se trenérům podaří podchytit stagnaci pistolářek, domnívám se, že o budoucnost střelecké representace ČR mít velké obavy nemusíme.

Manažer mládeže ČSS - D o l e ž a l Jiří
Spolupracujeme