ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

MČR mládeže s čs. rekordem

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 08.04.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz

Bezprostředně po úspěšném vystoupení našich sportovců na letošním ME ve vzduchových zbraní, konaném v březnu t.r.v Řecku, kdy přivezli 10 medailí z toho plných 8 juniorští representanti, se v Brně dne 6. dubna uskutečnila další významná sportovní domácí akce. MČR mládeže ve sportovní střelbě ve vzduchové pušce 30 ran. Brno hostilo 120 závodníků kategorie 12 a 14 let spolu s jejich početným doprovodem okolo 60 osob.

Pořadatelé z SSK Brno Kývalka, kteří byli pověřeni organizací MČR na základě vítězství v konkurzu, připravili nejen brněnskou střelnici, ale i ostatní podmínky na tuto událost velmi dobře. Pro vzdálené účastníky zajistili dle jejich požadavků ubytování v nedalekých Rosicích v hotelu Rosnička a na zimním stadionu. Časový program MČR mládeže byl úmyslně stanoven s ohledem na možnost dopravy v den závodu, t.zn. první směna až na 11 hodinu. Pořadatelé připravili 30 střeleckých stanovišť v řadě v hale, vyzdobili prostory pro nástup a vyhlašování. Díky dobré přípravě, předem připraveným startovním číslům, startovním listinám, karet sportovců, proběhla presence závodníků a doprovodu bez problémů v „srdíčku“ vstupního vestibulu. Trochu stínem MČR byla skutečnost několika zjištěných nedostatků v platnosti předepsaných dokladů. Tyto však byly okamžitě zásahem pracovníků ČSS napraveny a „hříšníkům“ nakonec umožněn start. Přejímka zbraní a výstroje proběhla na balkoně haly. Mnozí závodníci se s takto pečlivou prověrkou setkali poprvé.

Slavnostní zahájení zahájil úvodním slovem předseda KS Jihomoravského kraje Dr. Ing. Jan Procházka. Představil hlavní funkcionáře a zástupce ČSS. Hlavní rozhodčí pak provedl poučení závodníků. Poté závodníci nastupovali na vylosovaná stanoviště dle rozpisu ve čtyřech směnách. Práce rozhodčích na všech úsecích byla bezchybná o čemž svědčí skutečnost, že nebyla podána žádná námitka či protest proti zveřejněným výsledkům. Zdůrazňuji bezchybná, neboť se hodnotilo bez hodnotícího zařízení Rica.

V průběhu závodu se mohli účastníci obeznámit s ostatními střelišti střelnice ČSS, neboť na 50 metrovém střelišti končilo soustředění puškařů juniorů a juniorek. Také 25 m střeliště nabídlo ukázku tréninku skupiny pistolářů při probíhajícím soustředění ZVT Brno. Mnozí účastníci, kteří přijeli do Brna poprvé, byli areálem nadšeni.

Pořadatelé, KS Jihomoravského kraje a AMK Brno připravili pro všechny účastníky příjemné zpestření - ukázkovou vyjížďku v areálu Automotodromu přímo po závodní dráze. Dva autobusy v časovém sledu respektující směny závodníků projely se zájemci celou závodní trať.

V samotném závodě se představilo 118 střelců ze 120, kteří byli STK ČSS nominováni. Absence pouhých dvou střelců svědčí o důležitosti, kterou všichni nominovaní závodníci startu na MČR věnovali. V kategorii do 12 let startovalo 31 chlapců a 12 dívek. V kategorii do 14 let startovalo 53 chlapců a 19 dívek. Ze statistického pohledu je zajímavé, že ze všech 118 závodníků, střílelo se zbraněmi TAU 200 plných 98 střelců. Ostatních 20 střelců se představilo se špičkovými zbraněmi a to 7x FWB P70, 4x Anschutz 2002, 6x Steyr, 1x Walther a 2x FWB 300S. Z dvanácti rozdělených medailí však tyto špičkové zbraně získaly pouhých pět (3,0,2). Zbývajících sedm medailí bylo vybojováno zbraněmi TAU 200 (1,4,2). U kategorie dívek do 12 let se dvě závodnice se zbraněmi FWB P70 a FWB vůbec neprosadily. Všechny medaile byly vystříleny zbraněmi TAU 200. Není cílem činit zbraním TAU reklamu, spíše je třeba si uvědomit, že i špičkové zbraně samy o sobě nejsou samospasitelné, pokud nejsou v dobrých rukou. I tuhle skutečnost musejí trenéři přes nesporné úspěchy více vnímat.

Výsledky jednotlivců byly fantastické. Výkony 2x 299 bodů u Hulce z SSK Žilov (12) a Kanského z SSK Hradec (14), 298 bodů Hájkové Petry z SSK Uničov (12), 2x 297 bodů Hájkové Lenky rovněž z Uničova spolu s Munduchovou z SSK Znojmo (obě 14), jsou dobrou předzvěstí a příslibem let příštích. Vždyť byl jedenkrát překonán rekord České republiky a dva rekordy byly vyrovnané.

Zabezpečení teplého stravování pro všechny mladé sportovce již jen umocnilo dobrou úroveň organizace závodů. Organizátoři přímo v místnosti bufetu promítali výsledky a tím se postarali o dobrou informovanost účastníků.

Slavnostní vyhlášení výsledků bylo důstojným završením akce. Typické již pro Brno. Dívka v Žebětínském kroji s medailemi, zástupce ČSS- manažer mládeže předával medaile, předseda STK diplomy a tajemník soutěže ceny. Před odjezdem domů byly namnoženy a rozdávány výsledkové listiny účastníkům soutěže. Výsledky v elektronické podobě byly k dispozici týž večer.

Dosažené výkony mladých sportovců, jejich nadšení a zápal, nám pracovníkům ČSS dal rozplynout chmurám pesimismu nad střeleckou budoucností. Věřme v nadšení mladých střelců a přejme si, aby nám z nich vyrostli noví Kůrkové, Opelkové nebo nové Habartové a Beranové.

Mé články a příspěvky zpravidla bývají psány ostrou kritickou tužkou. Tentokrát ji nemohu použít. Pořadatelé z SSK Kývalka akci zvládli precisně a důstojně. Všichni aktéři včetně pracovníků odjížděli s dobrým pocitem. Všem trenérům, doprovodu a rodičům za obětavost, kterou naší nastupující střelecké generaci věnují, děkuji.

Předseda SMK ČSS Doležal Jiří

Spolupracujeme