ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Aktivní trenéři v Brně

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 02.12.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz

Ve dnech 29.11. – 30.11.2002, SMK ČSS svolala seminář aktivních trenérů sportovní střelby II.třídy, skupin pušky a pistole. S nominací se obrátila na vedoucí manažery všech RSCM ČSS. Na seminář bylo celkem pozváno 38 trenérů, kteří se v letošním roce výrazně podíleli na sportovní přípravě mladých talentovaných sportovců, zařazených ve spádových RSCM. Nakonec do Brna přijelo 32 frekventantů ze všech regionů, vyjma Jihočeského. SMK zajistila ubytování v blízkém hotelu Slovan v Rosicích, stravování (večeře, snídaně) a učební prostory v areálu střelnice ČSS na Kývalce.

Cílem semináře bylo přenést do nižších článků, hnutí a SSK informace z proběhlého jednání vedoucích základen RSCM a trenérů I.třídy v Českých Budějovicích, prohloubení součinnosti při sportovní přípravě mezi trenéry SSK a RSCM zejména v oblasti talentované mládeže a osvětlit systém podpory a řízení v ČSS. Seminář obsahoval 8 učebních hodin, které byly rozděleny na 4 do oblasti přednášek s tématy: Princip zařazování „M“ a „T“, algorytmus výpočtu úspěšnosti, zabezpečení jednotlivých kategorií, plán akcí ČSS, příprava a změny v ČP a ČPTM, systém metodického řízení RSCM, atd. Seminář nebyl pouze informativní. Dvě hodiny byly věnovány praktickým přednáškám, včetně demonstrace disciplín. Státní trenér pan Břetislav Putna přijal pozvání SMK a objasnil skupině trenérů-pistolářů potřeby olympijské disciplíny RP, diskutoval o principech a optimální stavbě sportovního tréninku a vyslyšel potíže trenérů SSK v zabezpečování přípravy této disciplíny. Skupina puškových trenérů ve stejné době ale jiné učebně „pitvala“ polohu K a S. Tyto polohy demonstroval juniorský representant Ondra Malinký. Výklad uvedených střeleckých poloh vedl trenér I.třídy pan Stanislav Hlaváček. Zbývající dvě hodiny byly věnovány trenérům SSK. Předseda SMK pan Doležal vyzval všechny přítomné trenéry k vyjádření názorů, návrhů k přednesené problematice a požádal je o pomoc při dalším vylepšování a zdokonalování procesu přípravy a práce s mládeží. Čas určený k diskusi byl přečerpán. Diskuse osvětlila nejasnosti, přinesla náměty a nové úkoly pro SMK ČSS. Dokladem nemalého zájmu byla přítomnost trenérů až z dalekého Děčína, Liberce a Plzně. Seminář svůj účel splnil a byl organizačně připraven výborně. Dle dlouhodobého plánu činnosti, bude SMK tento seminář pro vybrané aktivní trenéry opakovat pravidelně, vždy koncem roku.

Spolupracujeme