ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Kurz trenérů ve Slavkově

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 02.12.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz

Ve dnech 15.11. – 16.11.2002 byl z iniciativy KS Jihomoravského kraje zorganizován kurz trenérů III. třídy. Krajská rada písemně oslovila všechny SSK ve svém regionu pozvánkou. Trochu se strachem (stejný kurz trenérů v Poděbradech byl pro nezájem zrušen) organizátoři z SSK E-COM Slavkov vyčkávali reakce na pozvání. K páteční presenci se dostavilo 28 frekventantů z celkem 11 SSK Jižní Moravy. Školení trenérů probíhalo v prostorách Slavkovského zámečku a podzemní střelnice SSK E-COM. Ubytování zabezpečováno nebylo, účastníci dojížděli. Kurz byl hrazen z vlastních prostředků frekventantů nebo jejich mateřských SSK.

KS JMK informovalo SMK ČSS o záměru uspořádat kurz trenérů, dokladovalo učební program a vyučující lektory. SMK schválila uvedené lektory, dodala potřebné tiskopisy k závěrečným zkouškám a testy.

Kurz trenérů III.třídy zahájil předseda KS ing. Jan Procházka. Lektorem pro pistolové disciplíny byl pan Jindřich Goldhammer, pro puškové disciplíny pánové Jaromír Vala a Stanislav Hlaváček. Úrazovou a lékařskou problematiku přednášel MuDr. Wondra. Zkušebními komisaři byli SMK ČSS stanoveni pánové Doležal a Hlaváček.

Po vyčerpání programu školení bylo pro závěrečné zkoušky použito poprvé nového souboru testových otázek. Rozesazení frekventanti se soubory „A“ a „B“ v 90 ti minutovém limitu odevzdali protokoly zkušebním komisařům. Tito si po vyhodnocení testů zvali jednotlivé adepty k ústním pohovorům. Pohovor se soustředil převážně k dovysvětlení špatně zodpovězených otázek a k obecnému přehledu týkající se sportovní problematiky. Že se podařilo odstranit formálnost starých testů, zvýšit požadavky na znalosti trenérů působících v základním výcviku dokladuje skutečnost, že ne všichni frekventanti sítem zkoušek prošli. Platnost náročnosti otázek dokázal jeden účastník. Ten nezvládl požadovaných 70% úspěšnosti. Nás to tolik nemrzí, neboť zmíněný „propadlík“ přijel omylem na seminář rozhodčích. Jinak ze všech ostatních se jevili jako nejúspěšnější bývalí, nebo ještě současní střelci. Samotné zkoušky jsou časově náročné. Proto skupina šesti frekventantů na které se z časových důvodů nedostalo, bude zkoušky komisionelně skládat v jiném dodatečně stanoveném termínu. SMK po uzavření všech zkoušek předá protokoly na sekretariát ČSS k vystavení průkazů trenéra sportovní střelby III. třídy se specializací Pu a Pi.

Chci poděkovat KS JMK, jejímu předsedovi, který se angažoval v uspořádání tohoto kurzu a byl přítomen i jeho ukončení. Dík patří SSK E-COM Slavkov za poskytnutí a zabezpečení prostor, za vytvoření podmínek ke zdárnému průběhu kurzu. Novým trenérům pak popřát hodně sil do práce na úseku talentované mládeže v ČSS.

Spolupracujeme