ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

291 startů při 1.kole ČPTM v Brně

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 17.06.2003
e-mail: dolezal@shooting.cz

Komplex sportovní střelnice ČSS v Brně se o víkendu 14.-15.června 2003 stal dějištěm prvního kola Českého poháru mládeže. Možnosti otevřeného startu v této přísně sledované soutěži využilo 64 mladých puškařů a 46 pistolářů. Celkem s jejich doprovodem, trenéry a rozhodčími se tu hemžilo okolo 180 účastníků. Účastníci včasnými přihláškami s přesnou specifikací disciplín, umožnili pořadateli poklidnou přípravu. Na organizaci akce se významně podíleli nejsilnější SSK v Brně a to SSK „50“ a SSK Slatina. Garantem zdárného průběhu byli pracovníci ČSS pánové Doležal a Hlaváček.

Přestože se akce opět sešla s termínem velkých motoristických závodů „Enduro“, vzájemnou součinností AMD a ČSS se podařilo zabezpečit bezproblémový přístup do areálu střelnice. Všichni motorizovaní účastníci měli připraveno vstupní označení, které dovolovalo hladký průjezd čtyřmi kontrolami. Počasí přálo a všichni účastníci parkovali v prostoru střelnice. Závodníci měli k dispozici velké šatny k převlékání a uchování sportovní výstroje se sto uzamykatelnými skříňkami. K pohodě účastníků sloužil otevřený bufet.

Po nezbytné presenci, která probíhala ve vstupním vestibulu po celý den, kontrole dokladů a úhradě startovného, se závodníci odebírali na jednotlivá střeliště. Tam již byly vyvěšeny startovní listiny. Program závodů byl přizpůsoben pozdním příjezdům závodníků ze vzdálenějších míst. Začátek všech sobotních disciplín odstartoval záměrně až v 11:00 hodin. Vzorně připravená střelnice s čerstvě pokosenou trávou, připravenými terči, odzkoušenou funkcí nového dorozumívacího zařízení (okop-střeliště), dostatečným počtem obsluh a rozhodčích, čekala na první výstřely. Přejímka zbraní neprobíhala. Pozornost se soustředila především na předepsaný odpor spouště u pistolových disciplín.

Na „padesátce“ ve skutečnosti zalehlo 64 ze 72 původně přihlášených závodníků. Pohled na téměř zaplněnou palebnou čáru 80ti stavové střelnice byl radostný. Za hezkého počasí a bezvětří se nejlépe dařilo Tenčíkovi z Ostravy. Zvítězil výkonem 586 bodů před Kloučkem a Gotvaldem z Manušic. Oba dosáhli 584 bodů. Na výsledkové listině, kam byly vysílačkou hlášeny průběžné položky se dvakrát červeně objevilo 100. Absolutní položky se podařily vítězi Tenčíkovi a Olšovcové. Z děvčat byla nejúspěšnější Munduchová zýe Znojma s 579 body Poslední závodník nastřílel 534 bodů. Po absolvování disciplíny SM60 měli závodníci téměř dvouhodinovou pauzu před druhým závodem VzPu40.

Na „pětadvacítce“ začalo ve stejnou dobu zápolit ve dvou směnách a čtyřech boxech 41 sportkařů. Po mířené se nejvíce dařilo Žiškovi a Fitzbauerovi se 278 a 277 body. Po otočné, ve které se nejvíce s 280 body dařilo Křiklánovi a Malůškovi z Ostravy se pořadí na předních místech změnilo. Právě díky „figuře“ celkově zvítězil Malůšek z Ostravy s 552 body před Žiškou z Temenice a Fitzbauerem z Kolína. Ti nastříleli 549 a 548 bodů. Z dívek se nejvíce dařilo Hasenohrlové. Ta nastřílela 518 bodů. Vzpomeneme-li loňský ročník, kdy úroveň ve SP30+30 přes 500 bodů dosáhlo pouze několik střelců, v Brně hned při prvním kole jich bylo 23. Přes tento pozitivní trend na který dlouho čekáme jsme byli svědky u čtyř závodníků výkonům nižších, než 450 bodů. Po odstřílení sportky se pistoláři přemístili do vzduchovkové haly. Tam je čekala VzPi40.

V hale v 15:00 nastoupili puškaři k disciplíně VzPu40. Ve dvou směnách startovalo 58 střelců. Odpolední sluníčko udělalo své. Teploměr v hale ukazoval i při zapnutých ventilátorech 28 stupňů. Výsledky se počítaly přímo v hale na dvou vyhodnocovacích zařízeních Rika. Sauna haly ovlivnila výkony talentů. Přesto nejzdatnějších šest závodníků pokořilo hranici 380 bodů. Mezi nimi i dvě děvčata. Ouředníková a Špírková. Zvítězil Dlouhý ze SŠ Plzeň s 383 body před Matičkou z Manušic a Váchou z Kolína. Oba nastříleli shodně 382 body. Potěšitelných je 36 závodníků s výkonem přes 360 bodů. Druhá směna se střílela smíšená spolu s pistoláři. Třetí patřila výhradně pistolářům. Mezi nimi si nejlépe vedl Vitula z Kuřimi. Zvítězil nástřelem 365 bodů před Šmukařem a Malůškem z Ostravy. Oba se shodnými 360 body. Z děvčat byla nejlepší Hejnyšová výkonem 351 bod. Sobotní program byl vyčerpán. Závodníci (především dívky pistolářky) odjeli domů. Ti co stříleli další den odjeli do penzionu Rosnička, kde byli talenti ubytováni.

V neděli byly na pořadu disciplíny pravdy. Puškaři nastoupili k závodu SM3x20 spolu na stejné čáře s pistoláři v disc. LP60. Ještě v sobotu měli pořadatelé vrásky, jak zvládnout nedělní závod. Bylo přihlášeno dohromady 83 střelců, což přesáhlo kapacitu 80 stavů. Někteří se nedostavili. Na palebné čáře bylo nakonec 73 závodníků. Z puškařů se nejlépe dařilo Brothánkovi z Přezletic s nastřílenými 567 body. Tenčík z Ostravy nastřílel 565 bodů a skončil druhý. Poprvé se mezi kluky na bednu prosadila dívka. Byla to Munduchová ze Znojma. Ta skončila třetí nástřelem 559 bodů. Čtyřem talentům se podařilo pokořit ve stoje 180 bodů. Právě Munduchová se 187 body se prosadila na celkovou třetí pozici. Pouze 6 závodníků z 52 nenastřílelo 500 bodů.

V závodě LP60 stálo v řadě 21 pistolářů. Tento počet dorostenců se ještě nikdy na jedné čáře nesešel. Vloni pohár mládeže střílelo 8 závodníků. Tento výrazný nárůst střelců je dobrým signálem. Nevadí, že pouze jeden závodník nastřílel přes 500 bodů. Byl to Šprla s 510 body. Druhý skončil Malůšek a třetí Procházka s 495 body. Dalších deset střelců s výkonem přes 470 bodů rozjasnil tvář asistenta státního trenéra Saláta.

Na „pětadvacítce“ se střílela ve dvou směnách RP2x30. Loňský mistr ČR Sajbrt z Brna měl zdatného soupeře v Těhanovi z Ostravy. Poslední „čtyřkou“ si řekl o vítězství. Vyhrál s 546 body před Těhanem s 545 body. Třetí skončil Košárek rovněž z Brna s 521 bodem. I zde účast 10 rychlopalníků oproti loňsku je lepší.

Mnozí talenti, kteří se přihlásili cestou vlastního SSK, mimo RSCM, byli na brněnské střelnici poprvé. Snad nováčkovskou daň zaplatili dnes. Uvidíme, jak si povedou na kole druhém. Brno uvítá stejné a možná i další talenty začátkem července. Ti střelci, kteří stříleli první kolo se již nemusejí pro druhé kolo znovu přihlašovat. Přihlásit se musí noví zájemci. Ti, kteří vědí, že nebudou ve druhém kole startovat prosíme o písemné sdělení.

Novinkou ČPTM byla práce rozhodčích. V tomto závodě bylo využito kvalifikace rozhodčích u mnoha doprovázejících trenérů. Ti se zhostili práce rozhodčí služby bravurně. Pánové Bohm, Vaculík, Gecík, Konig, Málek ukázali, že věci rozumí. Zvláštní poděkování patří p. Bauerovi z Opavy, který funkci HR Pi disciplín zvládl suverénně s přehledem. Během soutěže se na přání zájemců množily a distribuovaly výsledkové listiny. Než účastníci ČPTM dorazili v neděli domů, měli v elektronické poště kompletní výsledky obou dnů soutěže. Pan Skopový ve výpočetním středisku pracoval spolehlivě.

Hodnocení ČPTM v letošním roce zaznamenává oproti loňsku změny. Byly zrušeny indexy u puškových disciplín, bylo upuštěno od povinného startu všech disciplín a bodového systému za umístění. Rozhodující jsou nastřílené body v jednotlivých disciplínách. Pro účast ve finále se počítají dva lepší výsledky z každé disciplíny. Počet účastníků Finále ČPTM bude dán ekonomickými možnostmi ČSS. Předpokládá se okolo poloviny závodníků z každé disciplíny, ne však více jak 30 a ne méně jak 6. ČPTM je sledovanou soutěží pro určení „M“ pro rok 2003/2004. Podmínky zařazování budou zveřejněny ve zpravodaji ČSS.

Pokud se bude ve všech disciplínách pravidelně objevovat účast dívek v počtu 8-10 a více, SMK bude uvažovat pro příští ročníky o oddělené kategorii dorostenců a dorostenek.

Z organizačního pohledu jsme s průběhem 1.kola spokojeni. Spokojeni jsme i s účastí talentů, kteří přistoupili na nové ekonomické podmínky účasti. Zpočátku jsme měli trochu strach o účast. Rozplynul se. Vážení trenéři, cvičitelé, aktivisté SSK, rodičové. Díky Vám. Účast Vašich závodníků dokazuje, že nejde o peníze. Dokazujete zájem o věc. Vaše obětavá práce na poli mládeže bude určitě v budoucnu odměněna v podobě titulů Mistrů ČR, případně zařazení nejlepších sportovců do státní juniorské representace.

Děkuji rozhodčím, SSK 50 a SSK Slatina za zabezpečení obsluh a přípravě soutěže.

Těšíme se další druhé kolo. Pro Vaši spokojenost učiníme hodně. Stejně tak Vy učiňte maximum ve sportovní přípravě. Ať si Vaši sportovci odvezou nové osobní rekordy.

SMK ČSS, správa střelnice D o l e ž a l Jiří

v Brně dne 16.6.2003.

Spolupracujeme