ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

V Brně to o víkendu tepalo

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 01.06.2005
e-mail: jidolcss@volny.cz

Poslední vrcholný sportovní podnik MČR mládeže, konaný začátkem dubna t.r. v Brně ukončil zimní sezónu ve vzduchovkách. Od té doby uplynuly dva měsíce, které byly ve znamení intenzivní sportovní přípravy střelců v SSK, připravujících se na kulovou sezónu. Jak se za dva měsíce na vstup kulové sezóny připravili, mělo prověřit první klání, kde se dorostenci z celé ČR představili v prvním kole Českého poháru talentované mládeže. To proběhlo předposlední víkend května na střelnici ČSS v Brně na Kývalce. K organizaci soutěže se přihlásil SSK Brno50 ve spolupráci s SSK Slatina poté, co ostatní SSK sdružené v KS JmK se od organizace distancovali. Díky zkušenostem zmíněných SSK byla záruka, že i při omezené spolupráci se akce zhostí výborně.

Týden před akcí po zpracování zaslaných přihlášek do soutěže vyvstaly organizátorům nemalé vrásky. Ani kapacita největší střelnice v ČR s osmdesáti stavy nestačila uspokojit všechny přihlášené závodníky. Pětačtyřicetistavová vzduchovková hala rovněž v rozšířených třech směnách nevstřebala všechny zájemce. Hrozilo nebezpečí, že organizátoři budou nuceni provést přísný výběr a vyloučit ze soutěže nejmladší závodníky a závodníky přihlášených pouze na jednu disciplínu. Tak se také z rozhodnutí SMK stalo. Protože však pořadatelé nechtěli hazardovat se zájmem přihlášených závodníků, nechtěli jim upřít právo startu v otevřené soutěži na vlastní náklady, našli nakonec řešení. Brněnští a blízcí závodníci odstříleli jednu společnou směnu ve vzduchovkách v tzv. „nulté směně“. Ta proběhla v pátek navečer. Tím se uvolnil prostor na sobotní program, který byl časově posunut dopředu. Vyvstaly podmínky, aby se na palebné čáře dostalo prostoru pro všechny. Jestliže jsme vloni s uspokojením konstatovali slibnou účast, letos jsme při prvním kole byli přihlášenými 170 závodníky doslova ohromeni. Do Brna přijelo 165 závodníků z celkem 47 SSK celé ČR. Tito střelci startovali ve 355 startech!! Tato účast vysoko předčila ČP dospělých, který proběhl předcházející týden. Tak vysoký zájem přisuzujeme ocenění aktivních SSK za práci s mládeží v loňské sezóně, které ČSS odměnil kvalitním zahraničním střelivem.

Vzduchové disciplíny se střílely v sobotu dopoledne (mimo nulté směny), celkem ve čtyřech směnách, kde startovalo 148 puškařů a pistolářů. Odpoledne se na 25 m. střelnici střílela SP ve dvou směnách. Celkem nastoupilo 55 střelců! Na střelnici 50m ve dvou směnách nastoupilo 97 závodníků. Pohled na zcela zaplněnou palebnou čáru jsme viděli naposledy při ME v r. 1993.

Díky operativní úpravě časového programu závody končily první den po 18 hodině. Následnou neděli byla „padesátka“ vyhrazena disciplínám SM3x20 a LP60. Ani v tomto případě se závodníci na jednu palebnou čáru nevměstnali. Proto LP60 pokračovala druhou směnou. Na střelnici 25m se soutěžilo v RP2x30 ran. V ní se předvedlo 11 rychlopalníků.

Tak velkou akci dobře odřídil tým rozhodčích, vedený p. Grossem. 1.kolo ČPTM s přehledem odpískalo 27 rozhodčích za pomoci 20 technických obsluh. Pro plynulý chod akce pracovalo přes padesát osob.

Panovalo nádherné počasí, slunečno, odpoledne přes 30 stupňů. Tyto podmínky zavdávaly možnostem dosahovat dobré výsledky. Jak tomu bylo? Ve VzPi40 nakonec startovalo 61 střelců. Vyhrál 14letý Pecháček z Bruntálu výkonem 370 bodů před Skladanem z H.Benešova se 369 body. Třetí byl Gierczak z Ostravy s 367 body. Hranici 360 bodů pokořilo 9 závodníků. Ve VzPu40 startovalo nakonec 68 závodníků. Zde vyhrála Malinová ze SŠ Plzeň s výkonem 387 bodů před Hynkem z Poličné. Ten nastřílel 381 bodů. Třetí příčku stejným nástřelem vystřílel Srb, opět ze SŠ Plzeň. Hranici 370 bodů zvládlo 26 závodníků. Odpolední závod ve SP30+30 z 48 startujících vyhrál Gierczak z Ostravy nástřelem 549 bodů. Na druhém místě skončil Voříšek z Plzně výkonem 544 bodů. Bronzovou příčku vystřílel Axman ze Šumvaldu nástřelem 538 bodů. Hranici 520 bodů překročilo pouze 8 střelců. Do odpoledního závodu ve SM60 nastoupilo nakonec 79 střelců. Vyhrál 13letý Čadek z Poděbrad s dosaženými 589 body před Wunsche z Jablonce. Ten nastřílel 581 bodů. O bod méně na třetí pozici skončil Kugler z SSK Cosmanos. Limit pomyslných 570 bodů pokořilo 20 střelců. Druhý den v disciplíně SM 3x20 soupeřilo 49 závodníků. Z nich vítězně vzešel Binder z Přezletic výkonem 556 bodů. Na stejný výsledek prohrála plichtu druhá Slezáková z Meziboří. O bod méně s 555 body na třetím místě skončil Janeček z Jablonce. Přes 530 bodů se dostalo 19 střelců. Ve stejnou dobu na stejném střelišti v disciplíně LP60 si z 29 závodníků vedl nejlépe Pecháček z Bruntálu s 516 body. Druhý Jadrníček z H.Benešova nastřílel 506 bodů. Nastřílenými 501 bodem skončil třetí Ryšavý z Vrchlabí. 470 bodů překonalo 14 závodníků. Poslední disciplínou na 25m střelnici probíhala RP2x30. Z 11 závodníků vyhrál Větříček ze SŠ Plzeň s 525 body před Zahrádkou z Brna s 512 body. Na třetí příčku dosáhl Okurek rovněž z Brna nástřelem 498 bodů. V této disciplíně se výhoda střeliva Short neukázala. Nejlepším „shortkařem“ byl právě až třetí Okurek.

Z hlediska účasti závodníků jednotlivých SSK byl v tomto kole nejúspěšnější SSK Brno50 s 15 střelci. Mezi významné SSK, kde se činnosti mládeže věnují zodpovědně se ještě řadí SSK Slatina, SSK Kuřim, SSK Manušice, SSK Ostrava a SSK H.Benešov. K dobrým SSK patří Znojmo, Nivnice a Poličná. Na hodnocení jednotlivých výsledků je ještě brzy. To ponechme sekretáři před nominacemi na Finále ČPTM.

SMK si povšimla několika aspektů, které nemůže přehlédnout. Jsou námětem k řešení. V minulosti byla účast závodníků omezena na 13 let a to vyjímečně. V letošním roce od této zásady bylo upuštěno. Nepředpokládali jsme však, že bude střílet celkem 22 střelců ve věku od 11 do 13 let. Dokonce jedenáctiletý puškař střílel všechny disciplíny včetně SM3x20!!! Přestože jeho výkony zasluhují uznání (VzPu-381, SM60-578, SM3x20-537), domníváme se, že střelce nelze srovnávat s gymnasty a rozhodnutí trenérů, byť dobře myšlené, není nejšťastnější. Stejný, možná z hlediska bezpečnosti ještě ráznější příklad, je start 11-letého pistoláře ve SP30+30. Jeho výkon 423 bodů a 190 kruhů v mířené jsou logickým vyústěním předčasné specializace. ČPTM je soutěží, ze které se vybírají juniorští representanti a sportovci pro zařazování do systému podpory v ČSS. Je vyloučeno, aby se takto mladí střelci do zmiňovaných kategorií probojovali. Prioritou ČSS a státních trenérů pro juniorskou representaci jsou střelci 16-19 let. I s ohledem na to, že jde o vrcholnou soutěž ČSS, ve které se střílí po jedné, nebo dvou ranách do terče je účast takto mladých střelců neekonomická. I přes skutečnost, že si platí startovné.

Při důkladné presenci byly objeveny nedostatky u SSK Bruntál a SSK Union Cheb. Za rozhodnutí správce střelnice pana Doležala a přítomného člena presidia Mgr. Chmela, byli provinění sportovci připuštěni ke startům podmíněně. Co však stojí za chválu je, že ani v jediném případě nebyl objeven nedostatek při kontrole zbrojních průkazů a průkazů zbraní.

Po soutěži byly na přání jednotlivců rozdávány výsledkové listiny. Všem projeveným zájemcům byly výsledky odeslány stejný den cestou mailové pošty. O dobrou pohodu bylo postaráno dobrým bufetem a přilehlými travnatými prostory k odpočinku.

Účast tolika závodníků vyžadovala pro organizátory nesmírné úsilí a nasazení. V přípravě terčů, technické přípravy střelnice. Nebýt obětavosti aktivistů, pana Grosse v péči o rozhodčí, kde stěžejní práci odvedli Ostravští rozhodčí, dále pak pánů Sotony a Weisze v oblasti zabezpečení potřebných obsluh a p. Hlaváčka v koordinaci programu, by akce neproběhla k plné spokojenosti účastníků. Děkuji Vám, pánové. Jako suvenýr z 1.kola ČPTM posloužily nenechavcům tři filcové podložky a jeden tlačítkový ovladač terčů.

Druhé kolo proběhne opět v Brně. V termínu 17.-19.6.2005. Věřme, že se stejným úspěchem. Pořadatelé by rádi uvítali přítomnost všech vedoucích RSCM, případně i státních trenérů. Mládež si tuto pozornost zaslouží.

Předseda SMK ČSS D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 31.5.2005

Spolupracujeme