ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Podmínky výdeje střeliva aktivním SSK.

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 29.12.2008
e-mail: dolezal@shooting.cz

Podmínky výdeje střeliva aktivním SSK.Na základě zveřejněné informace o podpoře střelivem aktivním SSK Vás seznamuji s podmínkami výdeje uvedeného střeliva.

Střelivo LR – Eley sport je k vyzvednutí na střelnici ČSS v Brně. K odebrání nábojů je potřeba předložení kopie registračního listu SSK, ne staršího 2 roky. Střelivo může převzít kterýkoli ze tří statutárních zástupců SSK, uvedených v registračním listu SSK. V ostatních případech je nutné doložit notářsky ověřenou plnou moc vystavenou předsedou SSK. Osoba přebírající střelivo se prokáže OP a odběr stvrdí čitelným podpisem. Převzetí střeliva pro SSK bude připraveno od 20. ledna 2009 a jeho odběr je nutno domluvit předem s vedoucím střelnice panem Doležalem. Kontaktní mail dolezal@shooting.cz , nebo telefon 546 216 447, případně fax 546 216 164. Tyto podmínky převzetí vylučují nejasnosti a předcházejí možnému zneužití podpory ČSS určené cílovým aktivním SSK pracující s mládeží.

SMK ČSS, vedoucí střelnice D o l e ž a l Jiří

V Brně dne 29.12.2008

Spolupracujeme