ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ

kat termín nazev discipliny místo a spojení pořadatel
2 4.10.20 Chaloupecký pohár FINÁLE LP 60 Praha 9 - SSK Chaloupky Ivan Hermel 602362893 sskchaloupky@volny.cz www.sskchaloupky.cz 0121

2 4.10.20 VC Ferdinanda SP 30+30 Benešov, střelnice Kavčín, Pavel Červenka, 776 787 501, pavelbenesov@seznam.cz 1002 + AVZO

2 10.10.20 Přesun z 3.10.2020 vzhledem k obsazené střelnici Pohár Policie HK + regionální přebor VStPi 30+30 Hradec Králové – Třebeš Frýda Jaroslav 606307304 frydajar@seznam.cz Přesun z 3.10.2020 1003

2 10.10.20 Sezemický podzim - 20. ročník SP 30 střelnice Sezemice - tel. 466930470; pí Adamová - mob. 739106744; ssksezemice@seznam.cz 0253

2 10.10.20 VC Pivovaru Rohozec Historické zbraně Střelnice SSK 0731 Semily, Pod Vartou 50, kontakty: Daniel Medek 607591160, www.ssksemily.cz ssksemily@seznam.cz 0731

2 10.10.20 Pražský střelecký festival VP 15+15 Praha 9 - SSK Chaloupky Ivan Hermel 602362893 sskchaloupky@volny.cz www.sskchaloupky.cz 0121

2 10.10.20 - 11.10.20 TVRĎÁK 2020
ZRUŠEN
VzPi 60, VzPu 60 Plzeň - Lobzy, J.Streit tel.: 775 661 890, streit@sskduel.cz, www.sskduel.cz 0069

2 11.10.20 VC SSK ELÁN Olomouc SpVzPi 30+30, StVzPi 40 Olomouc-Lazce, V. Marčan, 777 778 812, v.marcan@email.cz 0885

2 11.10.20 Pohár Republiky SP 30+30, StP 20+20+20 Plzeň-Lobzy,P.Skopový tel. 605 473 421, www.sskprapid.cz 0232

2 11.10.20 Podzimní cena mládeže VzPu 30 vleže, VzPu 40 do 18 let Sportovní hala Březolupy, Zdeněk Jančara, zdenek.jancara@seznam.cz 0386