Pokud chcete být informováni o změnách na těchto stránkách, pošlete požadavek emailem na adresu kchmel@sendme.cz


!!! STARÉ STRANKY StČ KS ČSS !!! NOVÉ JSOU NA: http://stcks.cz/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seminář rozhodčích
25.3.2013 Petr Perbus
Středočeské KS pořádá seminář rozhodčích sportovní střelby.
Pozvánka


Valná hromada 2013
7.2.2013 Karel Chmel st.
Středočeské KS svolává valnou hromadu zástupců SSK.
Pozvánka
Zpráva o činnosti za rok 2012
Usnesení Valné hromady


Velká cena Středočeského kraje 2013
6.1.2013, aktualizováno 29.1.2013 Karel Chmel st.
Středočeské KS pořádá ve dnech 2. - 3.2.2013 soutěž Velká cena ze Středočeského kraje ze vzduchových zbraní.
Propozice
Startovní listina sobota
Startovní listina neděle
Výsledková listina sobota
Výsledková listina neděle


Mistrovství Středočeského KS
1.1.2013 Karel Chmel st.
StČ KS vypisuje pro své členy Mistrovství Středočeského kraje ze vzduchových zbraní. Mistrovství bude vyhodnoceno na Poháru města Benešova a do hodnocení budou zahrnuti všichni střelci startující za SSK ze Středočeského kraje. Mistrovství je vypsáno v disciplínách VzPu 20 s oporou, VzPu 30, VzPu 40, VzPu 60, VzPi 40, VzPi 60
Propozice
Výsledky Poháru města Benešova
Výsledky Mistrovství Středočeského kraje
Fotografie


Mistrovství Středočeského KS
1.1.2013 Karel Chmel st.
StČ KS vypisuje pro své členy Mistrovství Středočeského kraje ze vzduchových zbraní. Mistrovství bude vyhodnoceno na Poháru města Benešova a do hodnocení budou zahrnuti všichni střelci startující za SSK ze Středočeského kraje. Mistrovství je vypsáno v disciplínách VzPu 20 s oporou, VzPu 30, VzPu 40, VzPu 60, VzPi 40, VzPi 60
Propozice


VC Rakovníka
25.10.2012, Radek Tichý
SSK Rakovník pořádá 3.11.2012 VC Rakovníka v disciplínách VzPu 30 vleže, VzPu 40, VzPu 60.
Propozice


O pohár Predsedu Bratislavského samosprávného kraja
22.10.2012, Karel Chmel st.
Středočeští střelci se 6.10.2012 zúčastnili v Bratislavě soutěže O pohár Predsedu Bratislavského samosprávného kraja ve střelbě ze vzduchových zbraní a zvítězili.
Zpráva ze soutěže
Výsledky
Fotografie


Startovné na MČR
9.9.2012 Karel Chmel st.
StČ KS proplatí startovné na MČR střelcům, kteří budou startovat v katagorii dorostu a umístí se do 8. místa. Startovné bude propláceo přímo na místě, proplácet bude J. Pokorný


Mistrovství Středočeského KS
27.5.2012 Karel Chmel st., aktualizováno 13.8.2012
StČ KS vypisuje pro své členy Mistrovství Středočeského kraje. Mistrovství bude vyhodnoceno na vybrané soutěži a do hodnocení budou zahrnuti všichni střelci startující za SSK ze Středočeského kraje
Vypsané disciplíny, termíny a místa závodů:
LM 60, SM 60 - 11.8.2012, Poděbrady, Memoriál J. Vlčka
LM 3×20, SM 3×20 - 12.8.2012, Poděbrady, Memoriál J. Vlčka
SP 30+30, VP 15+15 - 25.8.2012, Přezletice, Memoriál F. Kozáka
LP 60 - 26.8.2012, Kolín, VC Kolína

LM 60, SM 60 - 11.8.2012, Poděbrady, Memoriál J. Vlčka - Výsledková listina
LM 3×20, SM 3×20 - 12.8.2012, Poděbrady, Memoriál J. Vlčka - Výsledková listina

LM 60, SM 60 - Výsledková listina Mistrovství StČ kraje
LM 3×20, SM 3×20 - Výsledková listina Mistrovství StČ kraje
Fotografie

SP 30+30 a VP 15+15 - 25.8.2012, Přezletice, Memoriál F. Kozáka - Výsledková listina

SP 30+30 - Výsledková listina Mistrovství StČ kraje
VP 15+15 - Výsledková listina Mistrovství StČ kraje

LP 60 - Výsledková listina Mistrovství StČ kraje


Podpora aktivit klubů
24.6.2012 Karel Chmel st.
Výbor Středočeského Krajského sdružení ČSS vyhodnotil podle „Pravidel podpory aktivity SSK ve Středočeském kraji pro práci s mládeží“ činnost jednotlivých SSK. Celkem bylo hodnoceno 10 klubů, menší finanční částku jako podporu pro další činnost obdrží:
SSK 105 Kolín, SSK Benešov, SSK 045 DDM Kolín, SSK Brandýs n.L., SSK Přezletice, SSK Škoda Ml. Boleslav, SSK Rakovník, SSK Bohemia Poděbrady.
Pro rok 2012 byla mezi kluby, které aktivně pracují s mládeží, rozdělena částka 25.500 Kč.
Vyhodnocené kluby obdrží poukázky, které mohou využít pro nákup zboží pouze u pana Miroslava Vargy (www.euroshooting.eu) podle vlastního výběru.


Soustředění
17.4.2012 Karel Chmel st.
StČ KS pořádá ve dnech 7. - 15.7.2012 letní soustředění mládeže z kulových zbraní na střelnici v Písku.
Informace o soustředění a přihláška


Soustředění
8.3.2012 Karel Chmel st.
StČ KS pořádá ve dnech 24. - 25.3.2012 soustředění střelců ze vzduchové pušky vleže v Poděbradech.
Informace o soustředění a přihláška


Středočeský pohár 2011/12
15.11.2011 Karel Chmel st., aktualizováno 7.3.2012
Výbor KS zveřejnil seznam soutěží, které se započítávají do Středočeského poháru 2011/12
Seznam soutěží - puška
Seznam soutěží - pistole
Prováděcí směrnice soutěže
Prúběžné výsledky
Nominace na Mistrovství kraje
Výsledky Mistrovství


Velká cena Středočeského kraje
3.1.2012 Karel Chmel st., aktualizováno 5.2.2012
Středočeské KS pořádá ve dnech 4. - 5.2.2012 soutěž Velká cena ze Středočeského kraje ze vzduchových zbraní.
Propozice
Startovní listina sobota
Startovní listina neděle
Výsledková listina sobota
Výsledková listina neděle
Fotografie ze soutěže


Mistrovství Středočeského kraje
19.2.2012
Středočeské KS pořádá Mistrovství Středočeského kraje ze vzduchových zbraní.
Propozice Mistrovstství VzPu vstoje a VzPi
Propozice Mistrovstství VzPu vleže


Memoriál Josefa Laciny Brandýs nad Labem
8.2.2012
SSK Brandýs pořádá dne 25.2.2012 soutěž Memoriál Josefa Laciny ze vzduchových zbraní.
Propozice


Soustředění
19.1.2012 Karel Chmel st.
StČ KS spolu s RSCM pořádá ve dnech 17. - 19.2.2012 soustředění mládeže ze vzduchových zbraní na střelnici v Plzni.
Informace o soustředění


Zimní cena Kolína
7.1.2012
SSK Kolín pořádá ve dnech 21. a 22.1.2012 soutěž Zimní cena Kolína ze vzduchových zbraní.
Propozice


Pohár ředitele městské policie Brandýs nad Labem
27.12.2011
SSK Brandýs pořádá dne 21.1.2012 soutěž Pohár ředitele městské policie Brandýs nad Labem ze vzduchových zbraní.
Propozice


Pohár města Benešova
27.12.2011 Jiří Měchura
SSK Benešov pořádá ve dnech 14. - 15.1.2012 soutěž Pohár města Benešova ze vzduchových zbraní.
Propozice


Krajská reprezentace
22.12.2011, Karel Chmel st.
Výbor KS jmenoval členy reprezentace Středočeského KS pro rok 2012 takto:
- VzPu 30 vleže do 12 let: Cestr Jan
- VzPu 30 vleže 13-14 let: Chmel Petr, Gürtler Filip, Míšek Karel, Kliment Dominik, Nepejchal Filip
- v puškových disciplínách ve společné kategorii ženy, juniorky, dorost: Cipro Adam, Filounová Barbora
- v puškových disciplínách ve společné kategorii muži, junioři: Videcký Jan, Smíšek Jan
- v pistolových disciplínách ve společné kategorii ženy, juniorky, dorost: Hrdlička Jakub, Dědová Anna
- v pistolových disciplínách ve společné kategorii muži, junioři: Chmel Karel ml, Fitzbauer Jakub, Andrušík Ivan, Vavrous Marek


O pohár Predsedu Bratislavského samosprávného kraja
26.11.2011, Karel Chmel st.
Středočeští střelci se počátkem října zúčastnili v Bratislavě soutěže O pohár Predsedu Bratislavského samosprávného kraja ve střelbě ze vzduchových zbraní a obsadili hezké 3. místo.
Zpráva ze soutěže


Seminář rozhodčích a trenérů
18.10.2011 Karel Chmel st.
Středočeské KS připravuje seminář rozhodčích a trenérů.
Další informace a pozvánka


Zapůjčení zbraní v majetku Krajského sdružení
16.10.2011, Karel Chmel st.
Výbor KS přijal inovovaná pravidla pro zapůjčování vzduchových zbraní. Při přidělování se vychází z výsledků střelců na Mistrovství KS a na Mistrovství ČR mládeže (u vzduchových pistolí z výsledků na MČR). Zbraň je zapůjčena na jeden rok vyhodnocenému střelci, který v uplynulém období střílel zbraní české výroby.
Na vzduchovkovou sezónu 2011-12 byly zbraně zapůjčeny těmto střelcům:
- Hrdlička Jakub: Morini CM 162 MI
- Vostrovský Karel: TAU 7 Sport
- Chmel Petr: FWB 500
- Tichý Daniel: FWB 700
- Kliment Dominik: FWB 500
- Píša Lukáš: FWB 500


Středočeský pohár 2011
11.4.2011, aktualizováno 5.10.2011 Karel Chmel st.
Výbor KS zveřejnil seznam soutěží, které se započítávají do Středočeského poháru 2011
Seznam soutěží - puška
Seznam soutěží - pistole
Propozice finále - Mistrovství Středočeského kraje
Průběžné výsledky a nominace na finále
Výsledky finále - Mistrovství Středočeského kraje


Krajská reprezentace
22.7.2011 Karel Chmel st.
StČ KS zveřejnilo pravidla pro tvorbu krajské reprezentace.
Pravidla pro tvorbu krajské reprezentace


Soustředění
26.4.2011 Karel Chmel st.
StČ KS pořádá ve dnech 3. - 5.6.2011 soustředění mládeže z kulových zbraní na střelnici v Plzni.
Informace o soustředění a přihláška
Vyhodnocení soustředění
Fotografie ze soustředění


Soustředění
23.2.2011 Karel Chmel st.
StČ KS pořádá ve dnech 16. - 24.7.2011 letní soustředění mládeže z kulových zbraní na střelnici v Písku.
Informace o soustředění a předběžná přihláška
Konečná informace o soustředění


Účast na M ČR mládeže
9.4.2011 Jiří Pokorný
Středočeští střelci se v minulém období zúčastnili Mistrovství ČR mládeže.
Zhodnocení účasti na M ČR mládeže


Středočeský pohár 2010/2011
14.10.2010, aktualizováno 26.3.2011 Karel Chmel st.
Výbor KS zveřejnil seznam soutěží, které se započítávají do Středočeského poháru 2010/2011 ze vzduchových zbraní
Seznam soutěží
Prováděcí směrnice
Průběžné výsledky a nominace na Mistrovství SČ kraje
Propozice Mistrovství SČ kraje VzPi/Pu 40/60
Průběžné výsledky a nominace na Mistrovství SČ kraje VzPu 30 leže
Propozice Mistrovství SČ kraje VzPu 30 leže
Výsledky Mistrovství Středočeského kraje VzPu/Pi 60/40
Fotografie z Mistrovství Středočeského kraje VzPu/Pi 60/40
Výsledky Mistrovství Středočeského kraje VzPu 30 leže
Fotografie z Mistrovství Středočeského kraje VzPu 30 leže


Velká cena Středočeského kraje
2.1.2010 Karel Chmel st., aktualizováno 3.3.2011
Středočeské KS pořádá ve dnech 5. - 6.2.2011 soutěž Velká cena ze Středočeského kraje ze vzduchových zbraní.
Propozice
Startovní listina sobota
Startovní listina neděle
Výsledková listina sobota
Výsledková listina neděle
Fotografie
Vyhodnocení VC


Pohár města Benešova
5.1.2011 Jiří Měchura
SSK Benešov pořádá ve dnech 15. - 16.1.2011 soutěž Pohár města Benešova ze vzduchových zbraní.
Propozice


Podzimní cena mládeže
17.10.2010 Josef Šebor
SSK Žehušice zve na Podzimní cenu mládeže v disciplínách VzPu 30 vleže, VzPu 20 s oporou a VzPu 40 dorost
Propozice soutěže


Soustředění
7.10.2010 Jiří Pokorný, Karel Chmel st.
StČ KS pořádá ve dnech 30. - 31.10.2010 podzimní soustředění mládeže ze vzduchových zbraní v Poděbradech.
Informace o soustředění a přihláška


Seminář rozhodčích
24.9.2010 Karel Chmel st.
Středočeské KS připravuje seminář rozhodčích a trenérů.
Další informace a pozvánka


Středočeský pohár 2010
6.6.2010, aktualizováno 18.9.2010 Jiří Pokorný
Trenérská komise zveřejnila seznam soutěží, které se započítávají do Středočeského poháru 2010 z kulových zbraní
Seznam soutěží puška
Seznam soutěží pistole
Průběžné výsledky puška
Průběžné výsledky pistole
Nominace na finále puška
Nominace na finále pistole
Propozice finále
Výsledky finále


Soustředění
21.6.2010 Jiří Pokorný
StČ KS pořádá ve dnech 16. - 20.8.2010 letní soustředění mládeže z kulových zbraní na střelnici v Poděbradech.
Informace o soustředění a přihláška


Soustředění
8.4.2010, aktualizováno 16.6.2010 Jiří Pokorný
StČ KS pořádá ve dnech 8. - 9.5.2010 soustředění mládeže z kulových zbraní na střelnici v Poděbradech.
Informace o soustředění a přihláška
Vyhodnocení soustředění


Účast na M ČR a M ČR mládeže
18.4.2010 Jiří Pokorný
Středočeští střelci se v minulém období zúčastnili dvou vrcholných soutěží - Mistrovství ČR ze vzduchových zbraní a Mistrovství ČR mládeže.
Zhodnocení účasti na M ČR ze vzduchových zbraní
Zhodnocení účasti na M ČR mládeže


Planovaná soustředění
24.3.2010 Jiří Pokorný
Trenérská komise plánuje následující soustředění:
  • soustředění pro střelce z malorážky Pu, Pi v termínu 8. - 9.5.20010 v Poděbradech, určené pro začínající střelce a účastníky ČPTM
  • letní soustředění pro střelce z malorážky Pu, Pi v termínu 16. - 20.8.2010 určené pro sportovce klubů ze Středočeského kraje zejména účastníky ČPTM, popř. pokročilé
bližší informace, seznam trenérů a organizační podmínky budou sděleny dodatečně prostřednictvím webových stránek, popř. rozeslány na elektronické adresy do jednotlivých klubů


Středočeský pohár 2009/2010
10.10.2009, aktualizováno 10.3.2010 Jiří Pokorný
Trenérská komise zveřejnila seznam soutěží, které se započítávají do Středočeského poháru 2009/2010 ze vduchových zbraní
Seznam soutěží VzPu mládež
Seznam soutěží VzPi
Seznam soutěží VzPu
Prováděcí směrnice
Průběžné výsledky
Propozice finále
Nominace na finále
Výsledky finálového závodu
Fotografie z finále


Zapůjčování zbraní v majetku StČ KS
10.2.2010 Karel Chmel st.
Výbor KS projednal a schváli podmínky zapůjčování zbraní v majetku KS.
Schválená pravidla


Velká cena Středočeského kraje
20.12.2009, aktualizováno 7.2.2010 Karel Chmel st.
Středočeské KS pořádá ve dnech 6. - 7.2.2010 soutěž Velká cena ze Středočeského kraje ze vzduchových zbraní.
Propozice
Startovní listiny na sobotu
Startovní listiny na neděli
Výsledky ze soboty
Výsledky z neděle


Soustředění
25.10.2009, aktualizováno 14.12.2009 Jiří Pokorný
StČ KS pořádá ve dnech 20. - 21.11.2009 soustředění mládeže ze vzduchových zbraní.
Informace o soustředění a přihláška
Vyhodnocení soustředění
Fotografie ze soustředění


Seminář rozhodčích, prolongace průkazů rozhodčích
9.10.2000, aktulizováno 6.12.2009 Petr Parbus, Karel Chmel st.
Středočeské KS připravuje seminář rozhodčích spojený s prolongací průkazů.
Další informace
Doplňující informace a pozvánka
Doplňující informace č. 2


O pohár ředitele DDM Kolín
30.11.2009 Jiří Pokorný
SSK DDM Kolín pořádá dne 12.11.2009 soutěž O Pohár ředitele ddm Kolín v disciplíně VzPu 30 vleže.
Propozice


Velká cena Středočeského kraje
1.9.2009, aktualizováno 24.9.2009 Karel Chmel st.
Středočeské KS pořádá ve dnech 19. - 20.9.2009 soutěž Velká cena Středočeského kraje v disciplínách LP 60, SP 30+30, LM 60, SM 60, LM 3×20 a SM 3×20.
Propozice
Výsledky
Fotografie


Soustředění
26.6.2009, aktualizováno 14.9.2009 Karel Chmel st.
Trenérská komise pořádá ve dnech 8. - 16. srpna 2009 soustředění pro talentované střelce v Písku
Informace o soustředění a přihláška
Fotografie ze soustředění


Středočeský pohár 2009
8.4.2009, aktualizováno 27.9.2009 Karel Chmel st.
Trenérská komise zveřejnila seznam soutěží, které se započítávají do Středočeského poháru 2009 z kulových zbraní
Seznam soutěží
Prováděcí směrnice
Průběžné výsledky a nominace na finále


Mistrovství ČR z kulových zbraní
26.8.2009 Karel Chmel ml.
Výbor KS rozhodl, že proplatí startovné účastníkům MČR z klubů Středočeského kraje, kteří splní následující podmínky:
  • zúčastní se M ČR v kategorii juniorů, juniorek, dorostenců nebo dorostenek a umístí se do 8. místa včetně
  • zúčastní se M ČR v kategorii juniorů, juniorek, dorostenců nebo dorostenek a budou členy družstva středočeského kraje bez ohledu na umístění v individuální soutěži
  • startovné za všechna družstva Středočeského KS v kategoriích junioři, juniorky, dorostenci nebo dorostenky
Startovné bude prolácet přímo v místě konání Karel Chmel ml.


Velká cena Kolína
12.8.2009 Jiří Kolín
SSK Kolín pořádá dne 30.8.2009 soutěž Velká cena Kolína v disciplíně LP 60.
Propozice


Všechny zprávy......

© Středočeské krajské sdružení ČSS, Karel Chmel ml.
Aktualizováno dne