Český střelecký svaz je samostatný a dobrovolný spolek občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky a popřípadě i v zahraničí. Je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností.

ČSS je členem Českého olympijského výboru a ve smyslu mezinárodních dohod zastupuje sportovní střelbu v:

Působnost ČSS

ČSS organizuje a řídí sportovně střelecké soutěže od náborových přes výkonnostní až po vrcholové. Jako vrcholnou mistrovskou soutěž pravidelně pořádá Mistrovství České republiky. Z pověření ISSF, ESC, IAU a M.L.A.I.C. také pořádá mistrovské soutěže až po Mistrovství světa a Světové poháry. Organizuje a řídí státní reprezentaci ve sportovní střelbě.

Umožňuje svým členům využívat volný čas k rekreační a soutěžní sportovní střelbě. Důraz klade především na sportovní přípravu mládeže, kde provádí výběr talentů a přípravu budoucích reprezentantů.

Vydává svým členům licence rozhodčích a trenérů sportovní střelby. Vede jejich evidenci a organizuje kvalifikační kursy a semináře. Provádí informační, publikační a vědeckou odbornou činnost, vydává odborné publikace a překlady materiálů vydaných mezinárodními organizacemi, při dodržení autorských práv. Vydává pro svoji sportovní činnost Pravidla sportovní střelby a Řád střeleckých soutěží.