Organizační řád 31. října 2023

Organizační řád

Organizační řád podrobně upravuje systém řízení a vymezení kompetencí výkonných a administrativních orgánů ČSS. Vytyčuje také principy hospodaření mezi Sjezdy delegátů.
Více informací

Lidé