Komise

Stálé komise ČSS jsou orgány VV ČSS s delegovanou pravomocí. Způsob 
ustavení, odpovědnost a působnost stálých komisí jsou upraveny Statuty 
příslušných komisí ČSS, které schvaluje VV ČSS.

Předsedové jednotlivých stálých komisí a v případě jejich nepřítomnosti jimi 
pověření členové komisí jsou stálými členy VV ČSS.