Eliminace diskriminace a nevhodného chování ve sportu

Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru oslovila ČSS s prosbou o spolupráci. Jedním z témat komise, kterému se dlouhodobě věnuje, je eliminace diskriminace a nevhodného chování ve sportu.

V současné době pracuje na tvorbě interaktivního vzdělávacího a informačního materiálu, který bude sloužit jako nástroj pro vzdělávání trenérů, funkcionářů, sportovců, rodičů a dalších zúčastněných stran ve sportovní komunitě v ČR. Hlavním cílem tohoto materiálu bude představit rizikové faktory sportovního prostředí, definovat hraniční situace ohrožující bezpečnost ve sportu a nabídnout nástroje pro jejich prevenci a řešení.

Každý sport, sportovní kluby i jednotlivé týmy mají svá specifika, a proto se v nich vyskytují různé typy nevhodného chování. K vytvoření funkčního vzdělávacího materiálu potřebuje komise tato specifika lépe poznat. Proto Vás tímto žádá o spolupráci vyplněním krátkého dotazníku. Vaše odpovědi budou cenným podkladem pro vznik souboru vzdělávacích materiálů, které budou následně volně přístupné všem sportovním svazům, klubům i široké veřejnosti.

Dotazník prosím vyplňte zde.

Děkujeme!

Přílohy

KRP ČOV_dopis svazům_dotazník pro příručku.pdf
Autor: Tonková Klára, Čas poslední změny 17.06.24 16:49