Mentoringový program pro ženy ve sportu

"Cílem mentoringového programu pro ženy ve sportu organizovaným Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru je přispět k navýšení počtu žen a větší diverzitě ve vedoucích pozicích v českém sportu tak, jak to je uvedeno v doporučení Mezinárodního olympijského výboru, mezinárodních sportovních federací, Evropské unie, Rady Evropy a také v usnesení Pléna ČOV z dubna 2023. V něm ČOV veřejně deklaruje svůj záměr navýšit zastoupení žen v komisích, složkách a VV ČOV minimálně na 30 % nejpozději do roku 2029. Snaha o větší diverzitu je patrná i z nově přijatých Stanov ČOV, v nichž dle článku IX má Výkonný výbor ČOV nejvýše 23 (dvacet tři) členů, když alespoň čtyři z nich tvoří ženy a čtyři muži, přičemž ČOV musí vyvinout maximální úsilí k postupnému zajištění minimálního 30 % zastoupení žen ve Výkonném výboru.

Projekt je určen pro 15 žen z oblasti sportu (ženy ve vedoucích, funkcionářských, manažerských nebo exekutivních pozicích, trenérek nebo rozhodčích). Od všech účastnic se očekává, že mají sen, ambice a vášeň se zmíněným profesím dlouhodobě věnovat a přispět tak k vytváření a kultivaci sportovního prostředí. Mentoringový program vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací Odyssey, která se již 15 let věnuje mentorování žen v byznysovém prostředí a je tedy garantem kvality.

Mentoringový program se skládá z online propojení/osobního setkání mentor–mentee v průměru každý měsíc. Během roku budou mít účastnice projektu možnost zapojit se i do webinářů, popřípadě přednášek a schůzek členek Odyssey.

Věříme, že tento projekt je jedním z kroků, které přispějí k navýšení počtu žen, jež se zapojí do svazových organizací, národních sportovních struktur, ale i do mezinárodních institucí. Hledáme tedy vhodné adeptky, které by se chtěly posunout ve své kariéře dále.

Pokud máte ve Vašem sportu ženy, které byste chtěli doporučit, pošlete prosím jejich jméno, příjmení a kontakt Iloně Burgrové, předsedkyni Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV, na e-mail burgrova@olympic.cz.

Termín pro zaslání navržených kandidátek je do čtvrtka 20. června 2024.

Nominace budou přijímány od sportovních svazů, ale také od sportovních klubů.

Zaslání jména kandidátky pro zařazení do programu neznamená, že bude automaticky vybrána. Nedílnou součástí pro vstup do programu je následné vyplnění motivačního formuláře nebo pohovor s kandidátkou, který bude organizovat Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV a Odyssey, a na jejichž podkladě budou účastnice programu vybrány."
Autor: Tonková Klára, Čas poslední změny 19.06.24 18:17