Výzva k přihlášení o nárok na terče JmKS

Upozorňujeme všechny držitele předplatných karet na sportovní střelnici v Brně – Soběšicích, na ul. Kociánka, k. ú. Sadová, obec Brno-město, kraj Jihomoravský, kteří mají na zakoupených elektronických kartách předplacené terče, jejich vydání a vypuštění (dále jen „elektronické karty“), aby se s těmito pohledávkami vůči ČSS, z.s. Jihomoravskému krajskému sdružení, IČ 709 21 571, se sídlem Nádražní 698, 691 44 Lednice (dále jen „ČSS JKS“) přihlásili u správce střelnice Ing. Josefa Vágnera, tel. 739 647 444, a to ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění této výzvy. K později přihlášeným nárokům nebude moci být přihlédnuto.

Tento krok je ze strany Českého střeleckého svazu, z. s., IČ 709 21 57, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 (dále jen „ČSS“) činěn jakožto vstřícný krok ke všem držitelům elektronických karet, kdy se ČSS přesto, že nepřebírá závazky ze strany ČSS JKS, snaží tyto závazky zaevidovat pro účely jejich případného vypořádání ve prospěch všech zúčastněných. 

Po zjištění momentálně blíže neurčeného okruhu držitelů elektronických karet bude po dohodě s ČSS JKS přihlášeným držitelům nabídnuta varianta vypořádání jejich závazků vůči ČSS JKS.

Tato výzva je zveřejněna na stránkách ČSS a na stránkách brokybrno.cz a vyvěšena na střelnici Brno-Soběšice ke dni 1. 5. 2024
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 07.05.24 20:23