Nový WEB Českého střeleckého svazu

Vážení členové Českého střeleckého svazu, vážení fanoušci sportovní střelby,  

vítáme Vás na nových webových stránkách Českého střeleckého svazu. 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zlepšit vnitřní a především vnější komunikaci svazu a vybudovat nástroje pro mediální prezentaci Svazu. Naše velmi úspěšné sportovní odvětví má velký potenciál získávání nových fanoušků, ale v dnešní době potřebuje moderní komunikační nástroje. Nové webové stránky jsou prvním krůčkem ke zvýšení viditelnosti našeho sportu v mediálním prostoru.

Rovněž zefektivnění a zmodernizování vnitřní komunikace svazu bylo důležitým parametrem projektu. Ve velmi omezeném projektovém týmu jsme připravili základní verzi webu, která by měla tvořit informační servis pro všechny fanoušky, media i členy střeleckého svazu.
Kromě informačních sekcí webu najdete rovněž sekci Kalendáře soutěží, která předpokládá aktivní zapojení všech pořadatelů střeleckých soutěží. Abyste mohli samostatně vkládat data o soutěžích, bude nutné zúčastnit se uživatelského školení. Organizátorem prvního termínu školení bude Pavel Skopový a to v době konání Soutěže SCOPI CUP 2024 20. 1. - 21. 1. na střelnici v Plzni Lobzích. 

Všechny zájemce o toto školení bychom chtěli touto cestou požádat o zaslání jednoduché přihlášky emailovou cestou na adresu skopovy@scopi.cz s uvedením: jména, příjmení, telefonu a klubu.


Protože jsme se rozhodli nepřenášet všechna historická data na nový web, zachovali jsme možnost vrátit se pro tyto informace formou odkazu na původní web. Odkaz najdete v patičce nového webu pod názvem „původní web“.

Copyright © 2024 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ | původní web | ohlásit problém 

Pro dnešní komunikaci s Vámi jsme využili dostupné emailové adresy, které byly ve svazové databázi. Nejme si však jistí, že jak adresy, tak ostatní údaje o klubech a krajských sdruženích jsou aktuální. Proto Vás žádáme, pokud byste našli chyby v datech o Vašem klubu o zaslání aktuálních dat formou „ohlášení problému“. Odkaz na „ohlášení problému“ najdete opět v patičce webu:

Copyright © 2024 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ | původní web | ohlásit problém 

Obsah webu, se kterým se budete seznamovat, není rozhodně cílovou verzí. Postupně budeme funkce a obsah vylepšovat. Potřebujeme na to ovšem více času a aplikační vývoj. S další verzí počítáme v průběhu roku 2024.

Veškeré ovládání by mělo být uživatelsky přívětivé a srozumitelné. Za důležité považuji upozornit, že kromě ovládání přes menu je funkční logo ČSS (vlevo nahoře), které Vás vrátí na úvodní obrazovku webu (Home page).

Věříme, že s novými stránkami ČSS se rychle seznámíte a budou nám všem sloužit jako nový a moderní komunikační nástroj.

 

Váš projektový tým 
Roman Blažíček, Pavel Skopový, Matěj Rampula, Jan Dohnal, Jan Strouhal 

Emailová adresa pro komunikaci s týmem: webmaster@shooting.cz
Nový WEB Českého střeleckého svazu
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 14.12.23 19:33