Seznam členů

Jméno Funkce Kontakt
Ivan Hermel prezident ČSS +420 602 362 893
ivan.hermel@shooting.cz
zatím neobsazeno viceprezident ČSS
Jan Fidler člen +420 602 464 860
fidler@shooting.cz
Mgr. Petr Luštický člen  +420 601 525 871
p.lusticky@email.cz
Ing. Petr Černoch člen +420 603 381 533
petrcernoch@email.cz
Ing. Roman Blažíček člen +420 606 616 421
roman.blazicek@shooting.cz
Jan Videcký člen +420 731 199 595
videcky@shooting.cz
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 10.05.24 10:31