Sjezd delegátů 2017

Úplné a právně závazné dokumenty jsou ke stažení v sekci Přílohy.

Usnesení

Sjezd delegátů zvolil:
 1. Prezidenta: Jiří Streit
 2. Viceprezidenta: PaedDr. Ivana Ertlová
 3. Členy prezídia:
  • Jan Fidler
  • Ivan Hermel
  • Dana Hulíková
  • Lubomír Janota
  • Květoslav Tomeček
 4. Náhradníky prezídia:
  • Jan Videcký
  • Petr Zvolánek
 5. Revizní komisi:
  • Jiří Koukal
  • Ing. Jiří Měchura
  • Ing. Vladimír Kousal
  • Mgr. Renata Vrtišková
  • Ing. Karkulín
 6. Náhradníky RK:
  • Kozák
  • Voříšek
Sjezd delegátů bere na vědomí:
 1. Zprávu o činnosti ČSS a jeho orgánů za minulé období od 10. do 11. Sjezdu delegátů, předneseno prezidentem ČSS Ing. Petrem Barochem.
 2. Zprávu o činnosti reprezentace přednesenou sportovním ředitelem Lubošem Opelkou.
 3. Zprávu revizní komise přednesenou předsedkyní RK Mgr. Renatou Vrtiškovou.
 4. Zvolení Mgr. Renaty Vrtiškové předsedkyní revizní komise.
 5. Registraci Stanov ČSS přijatých výkonným výborem dne 24. 3. 2015 dle usnesení 10. Sjezdu delegátů.
 6. Předsedy stálých komisí ČSS:
  • SMK: Jiří Streit
  • STK: Ing. František Kadavý
  • KR: Ing. Lubomír Bílek
  • KŘR: Luboš Opelka, Ph.D.
  • KBS: Petr Zvolánek
Sjezd delegátů ukládá:
 1. Výkonnému výboru přehodnotit smlouvy o bezplatné výpůjčce pozemků a staveb Brno-Kociánka s klubem ČSS - SSK Shooting Hrdlička a vyvolat jednání o uzavření nových smluv s ohledem na povolení komerční střelby, popř. uzavřít smlouvu o vzájemném vyrovnání mezi ČSS a klubem ČSS - SSK Shooting Hrdlička.
 2. Výkonnému výboru vydat směrnici o evidenci pracovní doby zaměstnanců včetně způsobu archivace.
 3. Výkonnému výboru dokončit řešení otázky vztahu ČSS a ostatních spolků, které nejsou pobočnými spolky ČSS ve vztahu k účasti jejich členů na činnosti ČSS.

Přílohy

Sjezd 2017 - usnesení.pdf
Sjezd 2017 - zpráva o hospodaření.pdf
Sjezd 2017 - zpráva revizní komise.pdf
Sjezd 2017 - zpráva volební komise.pdf
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 28.11.23 13:33