Sjezd delegátů 2021

Úplné a právně závazné dokumenty jsou ke stažení v sekci Přílohy.

Usnesení

Sjezd delegátů zvolil:
 1. Prezidenta: Jiří Streit
 2. Viceprezidenta: Ivan Hermel
 3. Členy prezídia:
  • Martin Tenk
  • Jan Fidler
  • Lubomír Janota
  • Ing. Petr Černoch
  • Mgr. Kateřina Frantalová
 4. Náhradníky prezídia:
  • Ing. Jaroslav Priščák, Ph. D.
  • Jan Videcký
 5. Revizní komisi:
  • Jiří Koukal
  • Ing. Jiří Měchura
  • Ing. Vladimír Kousal
  • Mgr. Renata Vrtišková
  • Vladimír Tesař
 6. Náhradníky RK:
  • Marek Janík
Sjezd delegátů bere na vědomí:
 1. Zprávu o činnosti reprezentace přednesenou předsedou komise pro řízení reprezentace Martinem Havlíkem.
 2. Zprávu revizní komise přednesenou předsedkyní RK Mgr. Renatou Vrtiškovou.
 3. Zvolení Mgr. Renaty Vrtiškové předsedkyní revizní komise.
Sjezd delegátů ukládá:
 1. Výkonnému výboru ustanovit komisi pro přípravu nových Stanov tak, aby šel návrh k připomínkování do klubů nejpozději do 30. 8. 2022.
 2. Výkonnému výboru svolat Sjezd k přijetí nových Stanov do 30. 8. 2023.
 3. Výkonnému výboru pokračovat v intenzivním jednání s Mendelovou univerzitou o dalším dlouhodobém pronájmu, popřípadě odkupu pozemků či jiném právním řešení situace za účelem zachování provozu brokové střelnice a pokračování v projektu výstavby kulové střelnice v Brně.

Přílohy

Sjezd 2021 - usnesení.pdf
Sjezd 2021 - zpráva o hospodaření.pdf
Sjezd 2021 - zpráva revizní komise.pdf
Sjezd 2021 - zpráva volební komise.pdf
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 27.11.23 14:09