Školení trenérů kategorie C v Plzni

Plzeňské Krajské sdružení zve členy ČSS na školení trenérů kategorie C pořádáné v březnu na střelnici v Plzni-Lobzích. Další informace může poskytnout Jaroslav Havel: haveljarda@atlas.cz, telefon 603 885 020. Kurz bude organizován při minimální účasti 10 zájemců.

Termín: 2. - 3. března a 16. - 17. března, pokaždé od 9:00
Místo: na střelnici v Plzni-Lobzích, v klubovně nad restaurací (od vrátnice doleva)
Kurzovné: 1 200,- Kč; splatné na místě proti příjmovému dokladu
Přihlášky: nejpozději do 28. února 2024 — Václav Šašek: hvs@volny.cz, telefon 724 992 851
Ubytování: pořadatel nezajišťuje
Obsah: vzduchové a kulové zbraně: puška, pistole; práce s mládeží
Členové Českého střeleckého svazu musí mít s sebou 1 fotografii pasového formátu na průkaz trenéra licence C. Doporučujeme mít s sebou na kurzu zbrojní průkaz. Stravování je možné v restaurace Na Střelnici, která je otevřena v sobotu i v neděli od 10:00.

Časový program

Sobota 2. 3. 2024

do 9:00 příjezd
9:00 zahájení
Témata: Informace o obecné anatomii, fyziologie sportovního výkonu, základy pedagogiky, základ kondiční přípravy ve sportovní střelbě, základní výcvik a trénování ve sportovní střelbě, základní výcvik a trénování ve sportovní střelbě — praxe, nácvik polohy, dýchání, orientace k terči.

Neděle 3. 3. 2024

9:00 zahájení
Témata: Kondiční příprava — praxe, nácvik polohy vleže v puškových disciplínách, nácvik polohy vleže v puškových disciplínách — praxe, nácvik jednotlivých poloh v puškových disciplínách – praxe, nácvik klidové střelby v pistolových disciplínách, nácvik klidové střelby v pistolových disciplínách — praxe.

Sobota 16. 3. 2024

9:00 zahájení
Témata: Základní seznámení se sportovní střelbou, organizace, pravidla sportovní střelby, nauka a péče o zbraň, nauka a péče o zbraň — praxe, nácvik polohy, dýchání, orientace k terči, nácvik míření a spouštění puška, pistole, nácvik míření a spouštění puška, pistole — praxe, nácvik jednotlivých poloh v puškových disciplínách.

Neděle 17. 3. 2024

9:00 zahájení
Témata: Nácvik střelby s časovým omezením v pistolových disciplínách na jeden terč.
Písemné a ústní zkoušky.

Program je orientační a může být časově uzpůsoben dle možností lektorů.
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 17.02.24 16:36