Komise brokové střelby

Seznam členů

Složení: předseda, místopředseda a nejvíce pět dalších členů

Jméno Kontakt
Petr Hrdlička — předseda +420 604 105 746
hrdlap@seznam.cz
Kamil Ploc — místopředseda kama71@seznam.cz
Jan Sychra jan.sychra@seznam.cz
Radomír Zaoral radomir.zaoral@gmail.com
Petr Zvolánek +420 603 898 097
p.zvolanek@seznam.cz

Působnost

  • podíl na přípravě kalendáře brokových akcí
  • podíl na navrhování nominací a podmínek účasti na Českém poháru
  • organizace odborné přípravy trenérů a rozhodčích brokové střelby
  • spolupráce při organizování Mistrovství ČR
  • spolupráce s RSCM, která mají zařazená brokové střelce

Komise se schází nejméně čtyřikrát ročně. Zápisy ze zasedání předává Výkonnému výboru.

Způsob ustavení a detailně rozepsaná působnost se nachází ve Statutu KBS, ke stažení v sekci Přílohy.

Komise brokové střelby

Přílohy

Statut komise brokové střelby.pdf
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 06.11.23 21:07