Komise pro řízení reprezentace

Seznam členů

Složení: předseda, všichni státní trenéři, prezident ČSS, lékař reprezentace, vedoucí oddílů kulové a brokové střelby MO a MV

Jméno Funkce Kontakt
Adam Cipro — předseda sportovní ředitel +420 733 636 579
adam.cipro@shooting.cz
Ivan Hermel — místopředseda prezident ČSS +420 602 362 893
ivan.hermel@shooting.cz
Martin Tenk státní trenér pistolových disciplín +420 731 442 558
martin.tenk@seznam.cz
Luboš Opelka státní trenér puškových disciplín +420 730 892 299
opelkal@centrum.cz
Petr Hrdlička státní trenér brokové disciplíny TRAP +420 604 105 746
hrdlap@seznam.cz
Břetislav Doleček státní trenér brokové disciplíny SKEET +420 604 550 312
breta.dolecek@post.cz
Petr Černoch vedoucí oddílu kulové střelby Ministerstva obrany +420 603 381 533
petrcernoch@duklaplzen.cz
Kateřina Frantalová vedoucí oddílu kulové střelby Ministerstva vnitra +420 731 415 966
frantalova.katerina@seznam.cz
Josef Machát vedoucí oddílu brokové střelby Ministerstva vnitra +420 728 077 578
machatj@centrum.cz
Petr Luštický vedoucí oddílu brokové střelby Ministerstva obrany +420 601 525 871
p.lusticky@email.cz

Působnost

  • sestavování Plánu přípravy reprezentace ČR ve sportovní střelbě podle metodiky MŠMT
  • tvorba seznamů reprezentačních družstev
  • rozpočtování mezinárodních akcí
  • sepsání kalendáře mezinárodních akcí a soutěží v ČR
  • návrh nominace na Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a Olympijské hry
  • sestavování rozpočtu využití státní dotace na reprezentaci
  • návrh částky na mezinárodní výjezdy, domácí přípravu, nákupy materiálu a činnost RSCM
  • stanovení norem spotřeby střeliva, rozdělení zakoupeného materiálu a ekonomických podmínek účasti reprezentantů na soutěžích a soustředěních
  • prostřednictvím státních trenérů řídí přípravu reprezentantů

Komise se schází nejméně čtyřikrát ročně, vždy však před nominacemi na ME, MS a OH.

Způsob ustavení a detailně rozepsaná působnost se nachází ve Statutu KŘR, ke stažení v sekci Přílohy.

Komise pro řízení reprezentace

Přílohy

Statut Komise pro řízení reprezentace.pdf
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 22.06.24 13:00