Komise rozhodčích

Zápisy ze zasedání
Seznam členů

Složení: předseda, místopředseda, zástupce brokové střelby a nejvíce šest dalších členů

Jméno Kontakt
Milan Suntych — předseda +420 603 444 047
m.suntych@centrum.cz
Lucie Veverková — místopředseda lucie_veverka@centrum.cz
Václav Pučelík pucelik55@seznam.cz
Blanka Kalinová kalinovab@centrum.cz
Lucie Štichová l.stichova@email.cz
Jan Rybář janrybar76@gmail.com
Stanislav Hlaváček stanislav.hlavacek@volny.cz
Petr Mrázek mrazek.p@centrum.cz
Pavel Světlík svetlikpavel@seznam.cz

Působnost

  • přiznávání a odnímání licencí rozhodčích
  • vydávání pravidel pro všechny disciplíny
  • publikace směrnic pro činnost rozhodčích
  • delegování hlavních funkcionářů sborů rozhodčích na soutěžích ČSS
  • organizování školení a doškolování rozhodčích s licencní A a mezinárodních
  • zabezpečení jednotného výkladu pravidel
  • evidence rozhodčích
  • jmenování lektorů a zkušebních komisařů pro školení a semináře rozhodčích

Komise se schází nejméně dvakrát ročně. Zápisy ze zasedání předává Výkonnému výboru.

Způsob ustavení a detailně rozepsaná působnost se nachází ve Statutu KR, ke stažení v sekci Přílohy.

Komise rozhodčích

Přílohy

Směrnice pro činnost rozhodčích sportovní střelby.pdf
Statut Komise rozhodčích.pdf
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 26.02.24 20:56