Rozdělení střeliva za práci s talenty

Výkonný výbor ČSS se na svém zasedání v roce 2023 usnesl, že ČSS, z.s., stejně jako v uplynulých letech, poskytne střeleckým klubům, jež jsou aktivní v práci s mladými talenty, podporu ve formě limitovaného množství sportovního střeliva. Zpracování podkladů pro tuto dotaci uložil Sportovně metodické komisi.

Podle informací z úspěšných klubů je toto sportovní střelivo od ČSS, z.s. využíváno k tomu, aby bylo možné pečovat o určité množství mladých talentovaných střelců. Ti díky tomu mohou více trénovat, mohou absolvovat střelecká utkání, soustředění, a finanční náročnost jejich přípravy je v tomto směru nižší. Pro kluby je skutečnost, že ČSS, z.s. alespoň částečně oceňuje jejich aktivitu, určitou motivací. Mohou se v rámci hodnocení srovnávat s jinými kluby a jejich dobrá práce nezůstává bez odezvy.

Předpokládám, že v současné době informace o sledování klubové aktivity práce s talenty pronikly do všech střeleckých klubů. Pro jistotu opakuji, že pořadí klubů po skončení sezóny je tvořeno součtem bodů, které se přidělují za start závodníků do osmnácti let (start v disciplíně = 1 bod) ve všech sledovaných soutěžích ČSS. Dále se SSK přidělilo za každého střelce zařazeného do péče ČSS (Repre „A“, „C“ a kat. „M“) 87 bodů. Vše je uvedeno v tabulce přídělu střeliva a jedná se pouze o střelce do 18 let. Za rok 2023 je oceněno 50 klubů, kterým bude rozděleno 150 000 ks střeliva .22 Long Rifle a také 1 000 000 ks diabolo Schulz, a 10 klubů brokové střelby, kterým bylo rozděleno brokové střelivo.

Závěrem chci poděkovat všem trenérům a funkcionářům ve střeleckých klubech, kteří se starají o mladé střelce. Bez nich by žádný klub materiální ohodnocení své práce nezískal. Díky obětavé práci těchto dobrovolných pracovníků se i v dnešní složitější době daří vzbuzovat zájem dětí a získat je pro náš sport. Nejlepší se pak pravidelně prosazují v domácích soutěžích, následně reprezentují i na vrcholných akcích. Všechny nás velice těší, že naši juniorští reprezentanti v mezinárodním porovnání obsazují velmi dobrá umístění, a prokazují svoji konkurence schopnost. I za to patří dík právě trenérům v klubech, kteří se o talenty od začátku jejich sportovní dráhy a v mnoha případech i dále starají.

Praktický postup při převzetí střeliva

V tabulce v přiloženém souboru najít, zda dotyčný SSK získal dotaci ČSS. Pokud ano, střelivo bude vydáno po osobní domluvě s p. Fidlerem při soutěžích ze vzduchových zbraní, které se konají v Plzni – Lobzích, nejpozději však při M ČR mládeže 23. března 2024. Po tomto datu bude nevyzvednuté střelivo přidělené na KZR-ČP.

Prosím kontaktujte p. Fidlera: mobil 602 464 860, e-mail sskmp@telecom.cz, ohledně převzetí střeliva.

K převzetí střeliva je nutná statutární osoba klubu nebo jím písemně (spolu s razítkem klubu) pověřený člen. Protože se jedná o střelivo, musí dotyčná osoba předložit zbrojní průkaz.

Přílohy

Rozdělení střeliva pro kluby za rok 2023.pdf
Zdroj: Jan Fidler
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 23.02.24 21:06