Nominační soutěže pro ME 2024 Vzduchová puška a Vzduchová pistole

V souvislosti s nadcházejícím vydáním kritérií pro nominaci na soutěž Mistrovství Evropy 2024
ve vzduchových zbraních v Maďarsku vydáváme seznam nominačních soutěží.

Pro puškové disciplíny budou do nominace zařazeny tyto soutěže: 


GP Rapid
GP Praha
GP ISSF Ruše
Scopi Cup
HN CUP Mnichov
SP Káhira
GP Plzeň
SP Granada – přípravná soutěž
VC Stř. kraje – přípravná soutěž

ME 2024 Maďarsko pak bude nominační soutěž na Final Olympic Qualification Championship
Rio, SP a OH Paris 2024).


Pro pistolové disciplíny budou do nominace zařazeny následující soutěže: 

VSC Semily
GP JSB, GP Bílovec
VC Dukly
GP Rapid
GP Praha
GP ISSF Ruše
Scopi Cup
HN CUP Mnichov
SP Káhira
GP Plzeň
SP Granada – přípravná soutěž
VC Stř. kraje – přípravná soutěž


ME 2024 Maďarsko pak bude nominační soutěž na Final Olympic Qualification Championship
Rio, SP a OH Paris 2024).

Případné ostatní další soutěže dle dohody na trenérské radě.
Všechny sledované a nominační soutěže budou zařazeny do žebříčku reprezentace 2025.
V průběhu nominačního období budou stanovena nominační kritéria pro následující cílové 
soutěže v roce 2024 včetně OH, a to nejprve při jednání trenérské rady Pu a Pi, následně bude 
vše schváleno Komisí pro řízení reprezentace. Konečná verze kritérií bude zveřejněna na 
webových stránkách ČSS, z.s.

Za Pu disciplíny - Luboš Opelka - státní trenér Pu
Za Pi disciplíny - Martin Tenk - státní trenér Pi

25.10.2023 zveřejněno na webu ČSS, z.s
Nominační soutěže pro ME 2024 Vzduchová puška a Vzduchová pistole
Autor: Blažíček Roman, Čas poslední změny 30.11.23 19:15