Velkorážní pistole 15+15 ran

Závod

Střelba na dva terče z velkorážní pislole na 25m.
Střelci střílí nejprve na statický terč 15 ran postupně v pětiranných sériích v čase 300s na pět ran.
Následně střílí v pětiranných sériích 15 ran na otočný terč (7s zavřený / 3s otevřený).
Zásahy se hodnotí na celá čísla.

Stanovení pořadí při shodném výsledku: 

     1. Podle počtu středových desítek. Když je shoda i v počtu středových desítek, tak se rozhoduje podle bodu 2.
     2. Podle vyšší poslední položky, předposlední atd. Když je shoda v položkách, tak se rozhoduje podle bodu 3.
     3. Podle hodnoty posledního (30) zásahu, předposledního (29) atd.

Finále

nestřílí se.