Velkorážní pistole 30+30 ran

Závod

Střelba na dva terče z velkorážní pislole na 25m.
Střelci střílí nejprve na statický terč 30 ran postupně v pětiranných sériích v čase 300s na pět ran.
Následně střílí v pětiranných sériích 30 ran na otočný terč (7s zavřený / 3s otevřený).
Zásahy se hodnotí na celá čísla.

Stanovení pořadí při shodném výsledku: 

     1. Podle počtu středových desítek. Když je shoda i v počtu středových desítek, tak se rozhoduje podle bodu 2.
     2. Podle vyšší poslední položky, předposlední atd. Když je shoda v položkách, tak se rozhoduje podle bodu 3.
     3. Podle hodnoty posledního (60) zásahu, předposledního (59) atd. 

Finále

nestřílí se.