Nominační kritéria na kulové Mistrovství Evropy v Osijeku 2024

Státní trenéři a Komise pro řízení reprezentace vydávají nominační kritéria pro kulové Mistrovství Evropy v Osijeku. Zvlášť jsou stanovena kritéria pro:
 • pušku,
 • seniorské kategorie pistole a
 • juniorské kategorie pistole.
Zde je uvedena pouze informativní zkrácená verze textu, závazná plná kritéria jsou ke stažení v sekci Přílohy.

Nominační kritéria pro puškové disciplíny

Počet nominovaných: Pokud bude dosažena požadovaná výkonnost jednotlivců, bude soutěž obsažena v počtu 3 sportovci na disciplínu + RPO dle rozpočtu ČSS a uvážení státního trenéra.
Hodnocení a vítěz nominace: Všem sportovcům bude sčítán počet získaných bodů v průběhu sledovaného období a za splněný limit dostane přidělené body (vizte tabulku). Sportovec s nejvyšším počtem bodů bude nominován na ME ve sledované disciplíně. Týmové soutěže budou rozhodovány dle aktuální výkonnosti – rozhoduje státní trenér.
Nominace při rovnosti nominačních bodů: Při nerozhodnosti rozhodne státní trenér dle vlastního uvážení (např. bude přihlíženo k pořadí ve světovém žebříčku, výkonnost v celé sezóně apod).
Automatická nominace: Dle výkonnosti sportovců bez kvalifikačního místa na OH 2024 bude zvažováno zařazení sportovců s kvalifikačním místem na OH 2024 (Nymburský, Přívratský, Blažíčková, dle dohody Smetana) do pozice RPO.
Při nesplnění limitů: Rozhoduje státní trenér o případné účasti sportovců na cílové soutěži.
Účast samoplátců: V případě, že soutěž bude ze strany ČSS povolena pro účastníky – samoplátce, bude o účasti či neúčasti rozhodovat státní trenér.
Postup rozhodnutí o nominaci: 
 1. Oznámení trenérské radě – diskuse a případné otevření volných míst v nominaci pro samoplátce ve výkonnostním žebříčku.
 2. Schválení a uzavření nominace Komisí pro řízení reprezentace.
 3. Zveřejnění na webu ČSS.

Seznam sledovaných soutěží v disciplíně 3x20:

Název soutěže Kategorie Poznámka
WC Cairo B a B+
Jarní cena Dukly A
FQT Rio de Janeiro B a B+ Nominační soutěž na OH 2024
KZR I. kolo A
VC Osvobození A
WC Baku B a B+ Konec nominace na ME Osijek
Rifle Trophy A Možný rozstřel

Výkonnostní limity a body za plnění:

Střelený limit Střelený limit Účast ve finále
Kategorie soutěže A B B+
Muži — limit 588 1 bod 3 body 5 bodů
Ženy — limit 587
Junioři — limit 581
Juniorky — limit 583

Nominační kritéria pro Seniorské kategorie pistolových disciplín

Předpokládaná účast na tomto Mistrovství Evropy dospělých za předpokladu níže uvedených kritérií je:
 • SP 30+30 ženy — 3 místa
 • RP 2x30 muži — 3 místa
Podmínky:
 1. Účast na sledovaných závodech. Minimum jsou tři starty na sledovaných závodech:
  • Sledované závody v ČR:
   • Jarní cena Dukly
   • VC Olymp Plzeň
   • KZR 1.kolo
   • VC Osvobození
  • Mezinárodní akce:
   • WC Cairo
   • Zapedzki Wroclaw – RP 2x30
   • GP Wroclawia i Dolnego Slaska – SP 30+30
   • IWK Berlín – nebude hrazeno z rozpočtu ČSS, samoplátci,
   • ISSF Final Olympic Qualification Championship Rio De Janeiro (Brazílie),
   • SP Baku (Ázerbájdžán)
   • jiné MZ po dohodě se státním trenérem Polsko, Německo, atd.
 2. Sportovcům bude určen minimální spodní limit, pod který z Ø tří počítaných startů nesmí výkonnostně spadnout. Níže uvedené spodní limity jsou:
  • SP 30+30 Ženy 576 b. (Ø výkon na ME 2021-23 – ½ startovního pole)
  • RP 2x30 Muži 578 b. (Ø výkon na ME 2021-23 – 10. místo)
  Při splnění těchto minimálních limitů (tři starty na sledovaných závodech), ještě nevzniká sportovci nárok na nominaci. Bude pouze zařazen do skupiny vybraných sledovaných sportovců, ze kterých bude státní trenér sportovce pro vrcholné soutěže nominovat.
 3. Průměr tří nejlepších výsledků určí pořadí zařazení do nominace.
 4. Při nesplnění limitů rozhoduje o případné nominaci sportovců státní trenér.
 5. Na soutěžích, kterých se ČSS účastní, a v případě, že soutěž bude ze strany ČSS povolena pro účastníky – samoplátce, bude o účasti či neúčasti rozhodovat státní trenér.
Účast na neolympijských disciplínách bude po konzultaci s trenéry z rezortů.
V případě mimořádných událostí (nemoc, Covid, zranění…) může nominovat sportovce státní trenér dle svého rozhodnutí (dle aktuální situace).

Sportovci, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí (studium, …), musí splnit výše dané podmínky nominace. Výsledky z jiných zahraničních závodů, než jsou výše uvedené sledované zahraniční akce, mohou být započítány do nominačního systému pouze za předpokladu, že záměr zúčastnit se bude oznámen, předem schválen státním trenérem a  bude to oznámeno trenérské radě. Takový zahraniční závod musí splnit podmínku účasti alespoň tří zemí.

Nominační kritéria pro juniorské kategorie pistolových disciplín

Předpokládaná účast na tomto Mistrovství Evropy dospělých za předpokladu níže uvedených kritérií je:
 • SP 30+30 juniorky — 3 místa
 • RP 2x30 junioři — 3 místa
 • SP 30+30 junioři — 3 místa
Podmínky:
 1. Účast na sledovaných závodech. Minimum jsou tři starty na sledovaných závodech:
  • Sledované závody v ČR:
   • kontrolní závod v Plzni 5. 4. - 7. 4. 2024 – junioři/ky SP 30+30, RP 2x30 
   • Jarní cena Dukly
   • VC Olymp Plzeň
   • KZR 1.kolo
   • VC Osvobození
  • Mezinárodní akce:
   • Zapedzki Wroclaw – RP 2x30
   • IWK Berlín – nebude hrazeno z rozpočtu ČSS, samoplátci,
   • jiné MZ po dohodě se státním trenérem Polsko, Německo, atd.
 2. Sportovcům bude určen minimální spodní limit, pod který z Ø tří počítaných startů nesmí výkonnostně spadnout. Níže uvedené spodní limity jsou:
  • SP 30+30 juniorky 563 b. (Ø výkon na ME 2021-22 – ½ startovního pole)
  • RP 2x30 junioři 556 b. (Ø výkon na ME 2021-22 – ½ startovního pole)
  • SP 30+30 junioři 564 b. (Ø výkon na ME 2021-22 – ½ startovního pole)
  • StP 3x20 junioři 545 b. (Ø výkon na ME 2021-22 – ½ startovního pole)
  Při splnění těchto minimálních limitů (tři starty na sledovaných závodech), ještě nevzniká sportovci nárok na nominaci. Bude pouze zařazen do skupiny vybraných sledovaných sportovců, ze kterých bude státní trenér sportovce pro vrcholné soutěže nominovat.
 3. Průměr tří nejlepších výsledků určí pořadí zařazení do nominace.
 4. Při nesplnění limitů rozhoduje o případné nominaci sportovců státní trenér.
 5. Na soutěžích, kterých se ČSS účastní, a v případě, že soutěž bude ze strany ČSS povolena pro účastníky – samoplátce, bude o účasti či neúčasti rozhodovat státní trenér.
Účast na neolympijských disciplínách bude po konzultaci s trenéry z rezortů.
V případě mimořádných událostí (nemoc, Covid, zranění…) může nominovat sportovce státní trenér dle svého rozhodnutí (dle aktuální situace).

Sportovci, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí (studium, …), musí splnit výše dané podmínky nominace. Výsledky z jiných zahraničních závodů, než jsou výše uvedené sledované zahraniční akce, mohou být započítány do nominačního systému pouze za předpokladu, že záměr zúčastnit se bude oznámen, předem schválen státním trenérem a  bude to oznámeno trenérské radě. Takový zahraniční závod musí splnit podmínku účasti alespoň tří zemí.
Nominační kritéria na kulové Mistrovství Evropy v Osijeku 2024

Přílohy

Nominační kriteria PISTOLE, juniorské kategorie.pdf
Nominační kriteria PISTOLE, seniorské kategorie.pdf
Nominační kriteria PUŠKA.pdf
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 04.04.24 17:20