Nominační kritéria na Olympijské hry v Paříži 2024

Státní trenéři a Komise řízení reprezentace zveřejňují nominační kritéria pro účast na Olympijských hrách v Pařiži. Kritéria jsou stanovena pro:
pistolové disciplíny a
puškové disciplíny.

Nominační kritéria pro pistolové disciplíny

Na Olympijské hry je získáno jedno místo v disciplíně RP 2x30. O nominacích rozhoduje vždy státní trenér. Schválí je Komise pro řízení reprezentace. Pokud bude získáno další účastnické místo v jiných disciplínách, budou použita stejná kritéria.

Další závody, na kterých je možnost získat účastnické místo na OH jsou:
 • ME Györ (Maďarsko) – vzduchovkové disciplíny
 • ME Osijek (Chorvatsko) – kulové disciplíny
 • ISSF Final Olympic Qualification Championship Rio De Janeiro (Brazílie)
 • umístění ve světovém kvalifikačním žebříčku

Kritéria RP 2x30

Získané místo v disciplíně RP 2x30 se v žádném případě nebude přesouvat na jinou disciplínu.

U disciplíny RP 2x30 bude státní trenér vycházet z výkonů sportovců v předem určených sledovaných závodech seeřazených dle důležitosti:
 • ISSF Final Olympic Qualification Championship Rio De Janeiro (Brazílie)
 • ME Osijek (Chorvatsko)
 • SP Baku (Ázerbájdžán)
Hodnoceno bude primárně umístění a následně bodový nástřel. Přihlíženo bude k:
 • důležitosti (obtížnosti) daného závodu,
 • momentální situaci závodu (počasí, podmínky, zdravotní stav sportovce, závady apod.),
 • dlouhodobé výkonnosti sportovce.

Při podobné výkonnosti sportovců bude rozhodovat, kdo získal QP.

Stanovení konečné jmenovité nominace proběhne po závodě ME Osijek.

Nominační kritéria pro puškové disciplíny

Nominační systém pro OH 2024 byl zahájen v roce 2022 a končí v roce 2024 nominací na OH Paříž. Nominační období koresponduje s nominačním systémem ISSF a MOV, který je nadřazený systémům ČSS. Platí zásada, že na OH se připravujeme bez ohledu na počtu získaných kvalifikační míst, protože není jisté množství případných míst.

Místo je získané pro stát – střeleckou federaci – disciplínu, tzn. lze předpokládat, že pokud bude získáno místo v puškových disciplínách, účastník OH bude puškař/ka. Toto však neplatí stoprocentně. Lze se setkat se situací změn disciplín.

Primárně se posuzuje obsazení v každé disciplíně zvlášť. Univerzálnost střelců je druhotný argument. Rozhoduje individuální výsledek v dané disciplíně v kontextu s pravidly.

Hodnocené a sledované soutěže:

 1. Seznam ISSF a MOV (vizte fotografii ve fotogalerii)
 2. Všechny SP v rámci nominačního cyklu
 3. ME NOR v roce 2022

Bodový systém

Pro znázornění dlouhodobé výkonnosti sportovců bude sloužit jako podklad tabulka bodového systému, která bude vydávaná průběžně. Státní trenér při výběru střelců na OH vychází z tabulky a zohledňuje aktuální výkonnost bodovaných střelců.

Střelci mohou získávat body na sledovaných závodech dle následujících možností:
 1. Přidělení bodů: sledovaná soutěž = 1 bod za umístění ve finále.
 2. Zisk účastnického místa neznamená zisk bodu. Je to pouze pomocný argument. Obdobně tak i výsledek, který by znamenal opětovný zisk QP.
 3. Při shodě bodů rozhoduje státní trenér o návrhu nominace.

Náhradníci

Náhradníka navrhuje státní trenér a vytváří cestu ke splnění co možná nejširšímu týmu v kontextu se světovou kvalitou. Náhradník bude zvolen také v případě nějaké nespecifikované záležitosti, která brání v účasti dříve předpokládaného sportovce (nemoc, zranění, atd.).

Při rozporech a neshodě s nominací rozhoduje státní trenér, finální jmenovitou nominaci schvaluje KŘR.

Fotogalerie

Přílohy

Nominační kriteria — OH 2024 PISTOLE.pdf
Nominační kriteria — OH 2024 PUŠKA.pdf
Autor: Rampula Matěj, Čas poslední změny 04.04.24 17:23