Sportovní malorážka 30 ran vleže

Závod

Střelba vleže ze sportovní malorážky na 50m.
Střílí se 3 série po deseti ranách.
Zásahy se hodnotí na celé body. 

Stanovení pořadí při shodném výsledku:

     1. Podle počtu středových desítek. Když je shoda i v počtu středových desítek, tak se rozhoduje podle bodu 2.
     2. Podle vyšší poslední položky, předposlední atd. Když je shoda v položkách, tak se rozhoduje podle bodu 3.
     3. Podle hodnoty posledního (60) zásahu, předposledního (59) atd.

Finále

Nestřílí se