Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF

Závod

Střelba vleže ze sportovní malorážky na 50m.
Střílí se 6 sérií po deseti ranách.
Zásahy se hodnotí na desetiny.

Stanovení pořadí při shodném výsledku:

     1. Podle vyšší poslední položky, předposlední atd. Když je shoda v položkách, tak se rozhoduje podle bodu 2.
     2. Podle hodnoty posledního (60) zásahu, předposledního (59) atd.

Finále

Nestřílí se