Cena SSK pomezí 26.ročník

Termín:  26. 11. 2023

Stav:  Výsledky k dispozici

Disciplína:   VzPu 40 ISSF VzPu 30 ISSF vleže

Kategorie:  

Adresa:  Pomezí