Sedlnice

Evidenční číslo

0615 

Krajské sdružení
Telefon

739071 136 

Počet členů

48 

Počet rozhodčích

Počet trenérů

Předseda

Knápek Jaroslav

Hospodář

Bajnar Bohumil

Jednatel

Kletenský Rostislav

Seznam rozhodčích v klubu

Rozhodčí (kategorie C) 1207

Knápek Jaroslav