Brno - Kývalka

Evidenční číslo

0775 

Krajské sdružení
Kontaktní osoba

Jiří Dvořák 

Počet členů

Počet rozhodčích

Počet trenérů

Předseda

Dvořák Jiří

Hospodář

Jednatel

Seznam rozhodčích v klubu

Rozhodčí (kategorie B) 615

Dvořák Jiří

Rozhodčí (kategorie A) 317

Staněk Milan

PU/PI/BT/EPP/HZ/OPU - I. třída

Jihomoravské krajské sdružení
Brno - Kývalka

Seznam trenérů v klubu

Trenér (kategorie B) 1451

Dvořák Jiří

PU/PI/BT - II. třída

BR - III. třída

Jihomoravské krajské sdružení
Brno - Kývalka